Nieuwe wet overheidsopdrachten in laatste rechte lijn

De federale Commissie Financiën en Begroting boog zich de laatste weken over het wetsontwerp overheidsopdrachten, een bijzonder complex geheel van criteria, regels en procedures voor het aanbesteden van opdrachten door overheden. Deze wetgeving is ook belangrijk voor verenigingen: sinds een aantal jaar zijn nl. ook alle privaatrechtelijke spelers, zoals vzw’s, die meer dan 50% overheidsfinanciering ontvangen, onderworpen aan deze wetgeving.

Helaas is die wet niet aangepast aan de realiteit van verenigingen en social-profitactoren. Zo hebben Belgische beleidsmakers nu een historische kans om het bijzonder lage drempelbedrag van 8.500 euro naar boven op te trekken, iets waar ‘de Verenigde Verenigingen’ al langer voor pleit. En met succes, want in het huidige wetsontwerp ligt de drempel op 30.000 euro (voor leveringen en diensten). Onder dit bedrag zouden verenigingen opdrachten kunnen gunnen zonder bepaalde procedures te hoeven volgen.

Maar er vallen in België blijkbaar nog juridische obstakels te vinden, die vreemd genoeg geen probleem lijken in onze buurlanden. Hopelijk hebben de commissieleden dan ook oor voor onze analyse en argumentatie, die trouwens gedeeld worden door meerdere organisaties, waaronder de werkgeversfederaties Sociare en Unisoc.

Na de paasvakantie is er nog één debat in de parlementaire commissie. ‘de Verenigde Verenigingen’ stelt alles in het werk om de nodige, beperkte, aanpassingen te realiseren. Het zou een wereld van verschil betekenen voor de talloze verenigingen en social-profitactoren in Vlaanderen.

Lees hier onze argumentatie en amendementsvoorstel voor een verenigingsvriendelijke nieuwe wetgeving op overheidsopdrachten.