Verenigingen en overheidsopdrachten: de mist trekt een beetje op

Moeten middenveldorganisaties nu hun opdrachten uitbesteden zoals overheden dit doen? Die vraag legden ‘de Verenigde Verenigingen’ de voorbije maanden op tafel bij tal van beleidsverantwoordelijken. De mist die hing rond de wetgeving overheidsopdrachten én de impact ervan op de vele soorten middenveldorganisaties in Vlaanderen, is deels verdwenen.

‘de Verenigde Verenigingen’ liep de voorbije maanden de deur plat bij federale beleidsverantwoordelijken, experten van de Kanselarij en verantwoordelijken in de Vlaamse administratie om duidelijkheid te krijgen over de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten voor verenigingen. De mist die hing rond de wetgeving én de impact ervan op de vele soorten middenveldorganisaties in Vlaanderen, is deels verdwenen. Gelukkig maar, want omwille van die mist profiteren sommige advocaten en bedrijven ervan om organisaties bang te maken of hen dure vorming of beheersmatige tools aan te bieden.

‘de Verenigde Verenigingen’ blijven hameren op de onduidelijkheid en de ongewenste gevolgen van deze wetgeving voor middenveldorganisaties. Gevolg:

•de drempelbedragen voor de toepassing van de wet werden (licht) verhoogd;
•het toepassingsgebied werd verduidelijkt;
•de Vlaamse overheid erkent inmiddels de nood aan vorming en ondersteunende maatregelen. Dit zowel voor de eigen ambtenaren als voor organisaties. 

Onderstaande nota bundelt alvast concrete informatie over deze wetgeving, voor zover ze relevant is voor organisaties. We vragen uw organisatie om vragen, problemen of onduidelijkheden terzake door te geven. Met uw hulp kunnen we blijven aansturen op een minimale impact van deze wetgeving op het middenveld.

→ Lees hier de nota of in PDF