Volgen na de BTW-vrijstelling ook de overheidsopdrachten?

Kleine vzw's kregen begin juni een mooie opsteker te horen: toen besliste de ministerraad de BTW-drempel van 15.000 tot 25.000 euro te verhogen. Deze wijziging, die ook door de Verenigde Verenigingen al langer werd bepleit, zorgt voor een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor kleine verenigingen die alleen kan worden toegejuicht. De uitbreiding van deze vrijstelling gaat in vanaf 1 januari 2016.

Maar ook de wet op de overheidsopdrachten dringt buitenproportionele administratieve lasten op aan kleine verenigingen. 'De Verenigde Verenigingen' blijven daarom pleiten om ook hier het grensbedrag (in dezelfde geest als is gebeurd bij de BTW-wetgeving) van 8.500 naar 25.000 euro op te trekken. Hiervoor zullen herhaalde contacten met de kabinetten van eerste minister Michel en minister Peeters worden gelegd.