Banner dossier slim gedeeld

Slim Gedeeld! - Traject 2018 

Slim Gedeeld is een project van de Verenigde Verenigingen in samenwerking met het beleidsdomein Onderwijs van de Vlaamse overheid. Eind 2016 verscheen de wegwijzer en website Slimgedeeld.be om het openstelling van schoolinfrastructuur te faciliteren voor scholen, lokale besturen en verenigingen. Dit gebeurde aan de hand van inspirerende goede praktijkvoorbeelden, (kant-en-klare)modeldocumenten, (lokale) tips en tricks.

Midden 2017 kreeg dit project een vervolgtraject. Er werden heel wat workshops gegeven bij betrokken partners en tegelijk ook nieuwe tips en goede praktijkvoorbeelden verzameld. Op vraag van Politeia wordt de Wegwijzer uitgebracht in boekvorm, de lancering hiervan is voorzien voor 25 april.

Op dinsdag 12 juni vindt het congres plaats rond Slim delen van schoolinfrastructuur, dit wordt georganiseerd i.s.m. het beleidsdomein Onderwijs, de VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Het congres wil een overzicht bieden van realisaties, lopende initiatieven en op stapel staande projecten rond deze brede thematiek. Naar de aanloop van dit congres organiseert de Verenigde Verenigingen ook twee excursiedagen in Antwerpen langsheen scholen die vlot openstellen en hun expertise verder willen delen met geïnteresseerde scholen en lokale besturen.

Meer info over de verschillende evenementen binnen dit traject vind je door, door te klikken op onderstaande titeltjes:

 

 •  [Boekvoorstelling] : 'Wegwijzer Slim delen van schoolinfrastructuur' 
  • Lancering : woensdag 25 april 2018
  • Door Uitgeverij Politeia, met deels financiële steun van Ethias.
  • Het boek is een gedrukte versie van de website Slimgedeeld.be aangevuld met nieuwe tips en praktijkvoorbeelden.
  • Beschikbaar vanaf : 25 april 2018

 

 • [Excursies] : Fietstocht langsheen goede praktijkvoorbeelden van gedeelde schoolinfrastructuur in Antwerpen
  • In samenwerking met : Kenniscentrum Vlaamse Steden, GO!, Katholiek Onderwijs, Stedelijk Onderwijs van de stad Antwerpen.
  • Datum : 16 & 17 mei 2018
  • Doelgroep : Lokale besturen, Vlaamse beleidsmedewerkers, schooldirecties, brede school coördinatoren ...
  • Aantal deelnemers (let op beperkt!) : max. 30 personen
  • Inschrijving : 30 euro (fiets + lunch inbegrepen)

 

 

Meer weten over afgelopen traject Slim Gedeeld 2016:


Vragen of opmerkingen rond dit dossier?