Het debat over het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk is geopend

Marius Meremans op Wascabi 2015 - Copyright FOV

Met de evaluatie van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk in het vooruitzicht, stelde Vlaams parlementslid Marius Meremans (N-VA) deze week zijn conceptnota voor een nieuwe invulling van dat decreet voor in De Standaard. Hij volgt hiermee collega-parlementslid Bart Caron (Groen), die eerder al een eigen conceptnota schreef. Het debat is met andere woorden definitief geopend, en dat juicht de FOV, de Federatie Sociaal-Cultureel Werk, alleen maar toe. Zelf presenteerde de FOV deze zomer al het dossier "Context en richtingaanwijzers", vrucht van intenstief intern overleg, aan minister Gatz en de parlementsleden. Dit dossier (ook raadpleegbaar op de website van FOV) zet een reeks bakens uit die volgens de FOV de herdenking van het decreet richting een dynamisch subsidiebeleid kunnen helpen waarmaken.

De komende weken en maanden zullen de ideeën en visies rond de herdenking van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk alsmaar meer vorm krijgen. 'De Verenigde Verenigingen' volgt het dossier op de voet en hoopt alvast dat de beleidsmakers het devies van "vertrouwen boven verantwoording" blijvend voorop zullen stellen.