Vertrouwen boven Verantwoording toegelicht op Voorzitterscollege

Op 17 maart lichtte 'de Verenigde Verenigingen' de aanbevelingen uit haar publicatie Vertrouwen boven Verantwoording toe aan het Voorzitterscollege van de Vlaamse regering. Dit overleg tussen alle departementshoofden van de Vlaamse overheid behandelt thema's die voor alle departementen relevant zijn en waar enige stroomlijning mogelijk en aangewezen is. Er was alvast veel (h)erkenning en begrip voor onze aanbevelingen voor meer vertrouwenwekkende vormen van subsidiëring, opvolging en verantwoording. Enkele departementen brengen ze ook al in min of meerdere mate in de praktijk. 

Via een structureel overleg met de top van de Vlaamse administratie zal 'de Verenigde Verenigingen' de ontwikkelingen terzake blijven opvolgen. Tegelijk plant 'de Verenigde Verenigingen' ook een doorlichting van lokale subsidiereglementen. Verenigingen signaleren namelijk al langer dat er voor vaak kleine bedragen buitenproportionele verantwoording nodig is.