3. Wat zegt de wet?


Wat moet je als organisatie doen als je toch onder de wet blijkt te vallen? De te volgen gunningsprocedure is afhankelijk van de aard van de opdracht, het geraamde bedrag ervan en soms ook van het type van aanbestedende overheid.
Er zijn drie types opdrachten: opdracht voor werken (= infrastructuurwerken, renovaties, herstel), leveringen (‘een overeenkomst met als doel gebruik te maken van een roerend goed. Dat kan koop, aanneming, huur of leasing zijn’) en diensten (elke overeenkomst die slaat op het presteren van diensten, bv. onderhoudsdiensten, bankverrichtingen, verzekeringen enz).
We geven hier voorlopig in grote lijnen de huidige drempelbedragen en de bijbehorende procedures. Wat die procedures exact inhouden, is niet altijd even duidelijk of is nog in volle verandering. In een volgende fase hopen we de procedures duidelijk te kunnen beschrijven.

Aanbestedingsprocedure                                            K.B. 15 juli 2011 (EUR)
Opdracht met aanvaarde factuur
Klassieke sectoren                                                                               8.500

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Klassieke sectoren                                                                              85.000

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Nutssectoren                                                                            Nog te bepalen

Het drempelbedrag voor de beperkte toepassing van de Algemene Aannemingsvoorwaarden blijft behouden op € 22.000. Deze Algemene Aannemingsvoorwaarden zijn een hele lijst van bepalingen die dienen nageleefd te worden gedurende de uitvoering van overheidsopdrachten. Daarvoor wordt best professionele hulp in geroepen. Algemeen geldt dat deze voorwaarden integraal van toepassing zijn op bedragen boven de € 22.000 (excl. BTW), ‘beperkt’ van toepassing voor bedragen tussen €8.500 en €22.000. De drempelbedragen om Europees aan te besteden liggen een pak hoger; de procedures zijn ook een pak zwaarder. Deze drempels verschillen naargelang de opdrachtencategorie, alsook naargelang de aanbestedende overheid. Een schematisch overzicht:

Opdrachtencategorie                                               Bedragen 2012 – 2013
Werken
Klassieke en nutssectoren                                                               5.000.000

Leveringen en diensten
Klassieke sectoren - Decentrale overheid                                       200.000

Leveringen en diensten
Klassieke sectoren - Centrale overheid                                          130.000

Leveringen en diensten
Nutssectoren                                                                                         400.000