4. Controle en handhaving


Het is de subsidiërende overheid die de naleving van de wet moet controleren. De Vlaamse overheid zal de toepassing van deze wetgeving dus in de bestaande en nieuwe subsidiereglementen (moeten) opnemen. De Inspectie van Financiën controleert de naleving ervan.
In eerste instantie vormen de reguliere verantwoordingsdocumenten tav de subsidiërende overheid de basis voor eventuele controles.

→ We blijven bij de Vlaamse overheid aandringen om geen onnodig strenge ‘interpretaties’ en dito verantwoording op te nemen in haar subsidiereglementen. Overheden willen zich namelijk vaak op die manier maximaal beschermen tegen eventuele klachten van belanghebbenden. Dit verhoogt echter alleen maar de administratieve rompslomp in organisaties.

Traceerbaarheid is cruciaal. Dit wil zeggen dat van elke bestelling of opdracht die onder de toepassing van de wetgeving valt, een papieren spoor moet te vinden zijn. Concreet betekent dit doorgaans dat er drie offertevragen getoond kunnen worden. Een elementaire boekhouding volstaat hiervoor. Men gaat ervan uit dat de meeste vzw’s nu al zo werken.
De Inspectie van Financiën gaf nog mee dat ze bij eventuele controles enkel de grote bedragen (tienduizenden euro’s) zullen uitpluizen.