7. Wettelijk kader


Het wettelijk kader bestaat op dit moment uit de Europese richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, waarbij de laatste in feite de consolidatie is van alle richtlijnen, die vroeger per type contract werden opgesteld. Deze richtlijnen zijn reeds van kracht, maar nog niet volledig omgezet in het Belgisch recht. 

België zette deze richtlijnen om in Belgische wetgeving d.m.v. de ‘nieuwe’ wetten van 15/06/2006 en 16/06/2006. Het duurde 6 jaar om de vereiste KB’s uit te werken. Op 1 januari 2013 treedt deze wet in voege.

Tot die tijd geldt in principe de oude wetgeving (= wet van 24/12/1993 en de daarbij horende K.B.'s van 08/01/1996, 10/01/1996 en 26/09/1996) voor zover deze niet in strijd is met de vermelde Europese richtlijnen van 2004 en de Europese jurisdictie (=arresten van Hof van Justitie).