8. Meer lezen


Wie zich verder wenst onder te dompelen in de wetgeving op overheidsopdrachten, aanpak en procedures kan zich via deze links uitleven.
1. Dienst Overheidsopdrachten, FOD kanselarij: http://16procurement.be/
2. Praktische gids met de nieuwe procedures en modaliteiten
3. Vlaamse overheid: http://www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachten
4. Vlaamse overheid, agentschap ondernemen: “Toepassing overheidsopdrachten bij gesubsidieerde projecten” (12/2010)
5. Het Rekendecreet (= Vlaamse spelregels over toekenning van subsidies en controle van aanwending. Juni 2011)
6. Lokale besturen: site Agentschap Binnenlands Bestuur // VVSG heeft ondersteunend luik op hun website // Gids van politeia
7. Alles over de Europese regelgeving en de aanloop naar een nieuwe Europese richtlijn (°2013)
8. EBP: ondersteuning bij overheidsopdrachten en hier kan je alle overheidsopdrachten raadplegen.
9. www.publicationsonline.be
10. “Kennisportaal Europese aanbesteding”: http://www.europeseaanbestedingen.eu/ (=Nederlandse site)