Adviesraden


- 72% van de respondenten zit in een lokale adviesraad
o 60% vindt dit vooral nuttig voor contacten met andere organisaties (NETWERKING!)
o Voor maar liefst 32% is het “geven van adviezen” en dus deelname aan een adviesraad puur een middel om subsidies te krijgen.

Willen organisaties iets veranderen aan de structuur en rol van adviesraden in hun gemeente/stad?
o 53% zegt niets te willen veranderen.
o 47% wil dat wel. Enkele voorbeelden:
o (meermaals!) “zorgen dat de leden er niet gewoon naar toe komen om de subsidies van hun vereniging veilig te stellen” + “echte inspraakkanalen maken ipv subsidiemechanismen”
o (meermaals bedenkingen over klein clubje in handen van enkelen, niet toegankelijk voor anderen) + meer burgers betrekken + meer open werking => heeft vaak te maken met statuten, of zoals iemand het uitdrukt: “Stop met de zitjes, ga voor geïnteresseerde burgers”.
o (Opvallend veel vraag naar samenwerking) “1 verenigingenraad die professioneel wordt ondersteund. De ambtenaar moet echt advies toelaten, doorgeven aan schepencollege en er garant voor staan dat het fundamenteel besproken wordt” + teveel hokjesdenken bij de adviesraden zelf + thema’s bundelen + te versnipperd
o (meermaals) professionele begeleiding + projectmatiger werken (zo kan je burger en ambtenaren makkelijker betrekken)

o “adviesraden moeten advies geven in plaats van helpende handen te zijn bij gemeentelijke initiatieven, halvelings daartoe ‘verplicht’ door de structuur van adviesraden””
o “georganiseerd overleg tussen diverse adviesraden””
o “vorm veranderen: meer interactieve vergaderingen”
o “adviesraden moeten zich bekender maken bij de ruime bevolking”
o “binnen de raden ev werken met werkgroepen” (bv. werkgroep jeugdbewegingen binnen jeugdraad)
o “meer directe communicatie met het lokaal bestuur ipv via een adviesraad als tussenschakel”
o “2 halfwerkende raden samenbrengen”
o “minder raden; meer inspraak”
o “in plaats van de hete aardappels net niet naar de adviesraden te schuiven: meer hete aardappels aub!”
o “ik weet het niet. Het middenveld moet zich daar dringend over bezinnen!” ;-)

Terug