Delen van schoolinfrastructuur: hoorzitting Commissie Onderwijs

De conceptnota Masterplan Scholenbouw was vorige week woensdag voor de tweede keer het onderwerp van een hoorzitting van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Centraal in de hoorzitting stond onder meer het gedeeld gebruik van schoolinfrastructuur centraal, een punt dat al langer door de Verenigde Verenigingen werd bepleit (zie eerdere berichtgeving). Onze beleidscoördinator Bart Verhaeghe mocht als gastspreker het belang van het openstellen van scholen voor verenigingen verduidelijken en de aanbevelingen die in onze nota staan opgesomd belichten.

Op de website van de Commissie Onderwijs vind je alvast een video van de integrale hoorzitting terug; een verslag volgt snel. Hier vind je ook nog de gebruikte presentatie.