Op naar slimme erkenningen

In de meeste sectoren van het Vlaamse verenigingsleven worden verenigingen op enigszins duurzame wijze erkend en gesubsidieerd. Dit geeft niet alleen vertrouwen en zekerheid aan verenigingen, maar beperkt ook in belangrijke mate de administratieve lasten die verenigingen torsen. 

Toch zien we nog ruimte voor verbetering: zo zien we dat verenigingen, om een beroep te kunnen doen op veel andere erkenningen of vergunningen, zich vaak volledig opnieuw bewijzen (vb. voor wat betreft de erkenningen in het kader van de uitreiking van fiscale attesten, de opleidingscheques voor werknemers...). Met een mini-enquête wil 'de Verenigde Verenigingen' nagaan bij welke vergunningen en erkenningen verenigingen met deze problematiek worstelen. Met jullie input gaan we dan verder aan de slag!