Visie 2050: ‘de Verenigde Verenigingen’ signaleert leemtes en vraagt brede betrokkenheid verenigingen

De Vlaamse Regering legt momenteel de laatste hand aan haar Visie 2050, dat een toekomstplan voor Vlaanderen moet worden. Gevraagd om haar input, stelde ‘de Verenigde Verenigingen’ de ambitieuze oefening te waarderen, maar signaleerde ze ook een nogal eenzijdige focus op technologische vernieuwingen, dit terwijl sociaal-maatschappelijke evoluties permanent onderbelicht bleven. Problematieken als armoede, ongelijkheid en superdiversiteit komen aan bod, maar zijn geen prioriteit. Het samenwerkingsverband vroeg zich ook luidop af in welke mate deze ambities coherent zijn met het momenteel gevoerde beleid en waarom er geen meetbare tussendoelstellingen geformuleerd worden. Tot slot vroeg ‘de Verenigde Verenigingen’ naar een stevige betrokkenheid van verenigingen in het verdere proces.

Wie de visienota wil inkijken, kan dat hier.