'The floor is yours' - CSI-Flanders nodigt het middenveld uit voor een inspirerende reflectienamiddag

Er wordt gezegd dat het middenveld niet meer is wat het geweest is. Dat het veelzijdig arsenaal van organisaties dat men middenveld noemt, op allerlei manieren onder druk staat. Maakt het eigenlijk uit wie sociale diensten aanbiedt in onze samenleving? Wie een politieke stem opneemt in het publieke debat? Zijn de nieuwe burgerinitiatieven die overal de kop opsteken ook middenveldorganisaties? Besnuffelen overheden, bedrijven en middenveldorganisaties elkaar nu anders dan voorheen? En wat betekent dat voor die organisaties en de mensen die er zich voor inzetten? ...

De vragen over het middenveld zijn talrijk en belangrijk, met tot nog toe weinig pasklare antwoorden.

Daar wil het onderzoeksproject "Civil Society Innovation Flanders" iets aan doen: samen met een brede groep organisaties en initiatieven wil een consortium Vlaamse onderzoekers de uitdagingen voor het Vlaamse middenveld in kaart brengen en op zoek gaan naar vernieuwende praktijken en modellen van dienstverlening en politiek werk in het middenveld. Om dat te begeleiden, installeert ze een permanent leer- en discussieplatform waarin reflectie, debat en discussie tussen middenveld onderling en met andere actoren centraal staan.

Met medewerking van 'de Verenigde Verenigingen' nodigt CSI-Flanders u daarom graag uit voor een allereerste discussiemoment op basis van prikkelend onderzoeksmateriaal en pertinente open vragen.

Voor wie? Iedereen met een gezonde belangstelling in de rollen, posities en interacties van middenveldorganisaties en burgerinitiatieven in Vlaanderen.

Waar en wanneerOp dinsdag 21 juni van 13u30 tot 17u30 in het BIP op het Koningsplein in Brussel (Koningsstraat 2-4).

Programma:

• 13u30 – Onthaal
• 13u45 – Verwelkoming
• 14u00 – Drie discussiegroepen (kies er één bij inschrijving)

#1 – Middenveld ‘hybridiseert’: et alors? (olv Bram Verschuere)

Middenveldorganisaties worden ‘hybride’ organisaties. Onder druk van de omgeving passen ze zich voortdurend aan. Zo vertonen ze steeds meer kenmerken van de 'overheid' of de 'markt'. Of hun werkingen komen onder druk van liberalisering en ‘vermarkting’ op een (quasi-)markt terecht, waardoor middenveldorganisaties als private ondernemers gaan denken en functioneren. Welke implicaties heeft dit op hun autonomie, interne organisatie, bestuur en missie? Moet het neo-corporatistisch model waarin het middenveld in Vlaanderen is ingebed, fundamenteel herdacht worden?

Deze groep vertrekt van recent onderzoek naar dienstverlenende middenveldorganisaties uit de social profit en van enkele internationaal geldende modellen over de relatie tussen overheid en middenveld.

#2 – Hoe kijken naar “het” middenveld en “de” overheid? (olv Filip De Rynck)

Achter de begrippen “middenveld” en “overheid” schuilen complexe realiteiten. "Het" middenveld, dat zijn ziekenfondsen en vakbonden, woning- en energiecoöperatieven, Hart boven Hard en Indignados, en nog vele anderen in alle domeinen van de samenleving. Ook "de" overheid is geen eenvormige regelmachine die altijd en overal op eenduidige manier handelt. Er zijn verschillende beleidsniveaus, politici, ambtenaren en vele verschillende rollen. Het model dat voorligt, bekijkt deze complexiteit uit ideologische, institutionele en praktische hoek. Sluit dit model aan bij ervaringen van de deelnemers, zijn er leemtes en vat het werkelijk de genoemde complexiteit? Wat kan er uit het model geleerd worden?

In deze groep wordt een model om te kijken naar de verhoudingen tussen middenveld en overheid voorgesteld, bediscussieerd en getoetst aan ervaringen van de deelnemers.

#3 – Middenveldorganisaties experimenteren met hun politieke rol (olv Stijn Oosterlynck)

Al enige jaren klinkt het dat het Vlaamse middenveld te ‘gedepolitiseerd’ is. De nauwe banden en overleg met overheden, de samenwerking met private partners en het opnemen van een uitvoerende rol zouden ervoor zorgen dat het middenveld conflicten schuwt en te weinig het maatschappelijk debat aanjaagt. Tegelijk tonen voorbeelden een rijk palet aan politiserende strategieën. Denk maar aan een Afrikaanse zelforganisatie in Brussel, kennisallianties rond Roma-betrokkenheid in Manchester, grass-roots ‘housing first’ activisme in Gent enz.

Deze groep gaat aan de hand van enkele cases en de ervaringen van de deelnemers na hoe middenveldorganisaties in Vlaanderen (en daarbuiten) vandaag experimenteren met hun politieke rol.

• 16u15 – Terugkoppeling discussiegroepen
• 16u45 – Afsluiting / toelichting volgende initiatieven
• 16u55 – Receptie
• 17u30 – Einde

Praktisch / inschrijvingen

• Het discussiemoment is gratis, maar inschrijven is verplicht. Schrijf je hier in.
• Bij inschrijving geeft u een prioriteit aan de drie werkgroepen. We doen ons best om iedereen te laten deelnemen aan de eerste keuze.

• De werkgroepen zijn als volgt opgebouwd:
o 14u00 – 14u30: keynote op basis van recent onderzoeksmateriaal
o 14u30 – 14u40: verduidelijkingsvragen uit het publiek
o 14u40 – 14u55: pauze
o 14u55 – 16u10: discussie aan de hand van stellingen/vragen

• Heeft uw organisatie over één van de thema’s specifieke vragen; wenst u een insteek te doen over een thema of zet u graag een case in de kijker? Graag! Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Liefst vóór 6 juni.