De SARC zoekt nieuwe onafhankelijke deskundigen

Als de strategische Adviesraad voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media vormt de SARC het platform waar vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke deskundigen met elkaar in overleg treden over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Deze leden van de Algemene Raad en sectorraden van de SARC worden sinds 2008 verkozen voor vierjarige periodes en dus is de SARC dit jaar opnieuw op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers van het middenveld en deskundigen. De vertegenwoordigers van het middenveld worden geselecteerd op voordracht van de representatieve belangenorganisaties in hun sector (hiervoor aangeschreven door de bevoegde minister). De onafhankelijke deskundigen worden gezocht via een open oproep

Alle informatie over de oproep voor nieuwe leden vind je op www.sarc.be/oproep2016. Daar staat wie wel en wie niet in aanmerking komt, wat het profiel van een onafhankelijke deskundige is, en hoe iemand zich kandidaat kan stellen. Ook vind je er meer informatie over de strategische adviesraad zelf, haar opdracht, samenstelling en structuur.

Kandidaten voor een zetel moeten zich uiterlijk op 12 juni 2016 aanmelden.