26 augustus: Wascabi - Business as usual?!

Naar goede jaarlijkse gewoonte nodigt FOV, de federatie voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk, alle geïnteresseerden graag uit op haar zomerse Wascabi. Centraal staan de veranderingen die op til zijn in het sociaal-cultureel werk en het bredere middenveld - want dat zijn er wel wat.

Highlights van de sprankelende namiddag worden een blik op CSI Flanders (het grootschalige onderzoek naar de vraagstukken van het middenveld), de de ideeën van Luc Delrue, secretaris-generaal van het Departement Cultuur, over de bovenbouw van de cultuursector, en de vraagstukken omtrent het nieuwe decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk, besproken door een reeks beleidsmakers.

Iedereen is welkom op vrijdag 26 augustus, vanaf 13u30 in de KVS in Brussel.

Inschrijven kan gratis via deze link. Tot dan!