Opdrogende subsidies en woekerende regulitis bedreigen verenigingen

 

verenigingengrootEen grootschalige bevraging van de Belgische middenveldorganisaties, uitgevoerd door de UAntwerpen, brengt belangrijke - maar helaas geen verrassende - vaststellingen met zich mee. Bijna één op vier ngo's, vakbonden, sportfederaties en andere verenigingen vreest ervoor binnen dit en vijf jaar de boeken te moeten neerleggen, vooral omwille van opdrogende subsidiestromen. In een artikel van De Standaard bevestigt Danny Jacobs, voorzitter van 'de Verenigde Verenigingen' dat de situatie precair is: "We zien nu al zo'n zes jaar op rij dat de toestand verslechtert. De subsidies zijn niet geïndexeerd, langlopende subsidies worden omgezet in kortlopende projectsubsidies, enzovoort."

Ook de regeldruk blijft het verenigingsleven parten spelen - zowel in het kader van subsidies als in andere contexten (de aanvraag van erkenningen, het huren van zalen...). De verschillende overheden moeten dan ook blijven inzetten op deregulering, aldus 'de Verenigde Verenigingen'.

Het volledige onderzoeksrapport van de Universiteit Antwerpen kunt u hier vinden.

CSI FLANDERS RGB langOok interessant in dit kader is het nieuwe Vlaamse multidisciplinaire onderzoeksproject CSI Flanders, dat niet alleen de uitdagingen voor het Vlaamse middenveld in kaart wil brengen, maar ook op zoek gaat naar vernieuwende praktijken van dienstverlening en politiek werk in het middenveld - en of deze een antwoord bieden op de gestelde uitdagingen. Neem alvast een kijkje op de website (die doorheen de zomermaanden wordt aangedikt met activiteiten en content).