Kunnen Vlaanderen en Brussel wat leren van de participatiesamenleving?

"In Nederland woedt er een hevig debat over de zogeheten 'participatiesamenleving'. Bij ons gebeurt dat stommelings," zei oud-minister en Groen-boegbeeld Mieke Vogels deze zomer in de krant De Morgen. "Ik ben bang dat we over tien jaar gaan zeggen dat we deze hele revolutie onbewust hebben laten passeren."

De vraag over de onderlinge rollen van de overheid, de markt en de burger in de samenleving wordt steeds acuter gesteld - kijk maar naar CSI Flanders, het vier jaar durende onderzoek naar deze veranderende rollen. In Nederland wordt de participatiesamenleving al even als antwoord naar voren geschoven, als opvolger van de klassieke (en niet meer te handhaven) verzorgingsstaat. Centrale premisse: burgers worden geactiveerd en gestimuleerd om samen, elk naar vermogen, meer verantwoordelijkheid en klassieke overheidstaken (vb. uit de zorgsector) op zich te nemen. De overheid stelt in ruil minder regels en speelt een faciliterende rol.

Maar hoe werkt dit in de praktijk? Wat zijn kansen en mogelijke gevaren? De Wakkere Burger neemt het roer in handen en organiseert op donderdag 24 november een kritische reflectienamiddag over dit thema. Met onder meer onderzoeker Pascal Debruyne, concrete cases uit Utrecht en Londen, en een panelgesprek met Mieck Vos (algemeen directeur van de VVSG) en Tom Willems (adviseur transparantie bij Open VLD en onderzoeker aan de UA). Wim Van Roy geeft een afsluitende reflectie.

Praktische info

Waar? Muntpunt, zaal Mallemunt (Munt 6, 1000 Brussel).

Wanneer? donderdag 24 november, van 13u tot 17u.

Voor wie? Academici, ambtenaren, lokale politici en actieve burgers die kansen en gevaren van de participatiesamenleving kritisch onder de loep willen nemen.

Prijs? 

  • Professional: 15 euro
  • Individuele burger: 7 euro

Inschrijven kan via deze link (waar je ook het uitgebreide programma vindt).