De Vlaamse overheid, het recht om uit te dagen en zoveel meer

De Vlaamse overheid zet in op vernieuwing. Met dit doel presenteerde ze eind vorig jaar een groenboek bestuur met 6 principes en 30 voorstellen voor. Eén daarvan werd vandaag al even in de kijker gezet via artikels in De Standaardhet Nieuwsblad en Knack, met name: het recht om uit te dagen.

Het recht om uit te dagen is een nieuw concept dat aan burgers, verenigingen en private organisaties de vrijheid geeft om hun bestuur uit te dagen wanneer ze denken een maatschappelijke dienst beter te kunnen aanbieden (denk maar aan het beheer van het buurthuis of de plaatselijke bibliotheek). Gezien het succes van dit concept in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, wil de Vlaamse overheid onderzoeken of en hoe dit 'recht om uit te dagen' ook in Vlaanderen kan worden ingevoerd.

Met de Verenigde Verenigingen kijken we verwachtingsvol naar de concrete uitwerking van dit recht om uit te dagen. Deze implementatie kan het vrije initiatief en de betrokkenheid van burgers en organisaties bij het bestuur immers stimuleren en ten goede komen. Uiteraard moet het algemeen belang hierbij blijvend ondersteund worden: een stabiel samenwerkingsverband tussen de overheid als 'regisseur' en de 'uitdager' is hierbij van cruciaal belang. De overname van diensten moet altijd gemotiveerd, gedragen en gemonitord worden. Zo vermijden we dat we verglijden in eenvoudige besparingsoperaties.

Een meer uitgebreide reactie van de Verenigde Verenigingen op dit voorstel - en de andere 29 voorstellen uit het groenboek bestuur - kun je hier lezen. Op deze pagina kun je dan weer de input lezen van iedereen (burgers, organisaties) die inging op de bevraging van de Vlaamse overheid.