Enquête: middenveld en administratieve over(last) in steden en gemeenten

vragenAdministratieve belasting is niemands vriend. Met ‘de Verenigde Verenigingen’ zijn we daarom voortdurend op zoek naar manieren om administratieve overlast weg te werken voor middenveldorganisaties - en dus ook voor besturen. Een jaar geleden voerden we reeds een succesvol onderzoek naar de bestaande subsidie- en verantwoordingsprocedures op Vlaams niveau in verschillende Vlaamse departementen en – in het bijzonder – hoe we met de ervaren overlast komaf kunnen maken. (De resultaten van dat onderzoek vind je in onze publicatie “Vertrouwen boven verantwoording”.)

Dit jaar willen we een stap verder gaan; middenveldorganisaties ervaren namelijk ook administratieve belasting op lokaal niveau, net als de steden en gemeenten zelf. Daarom richten we onze blik op de in steden en gemeenten gebruikte procedures ter ondersteuning van middenveldorganisaties (via erkenningen, financieel, logistiek…). Een aantal centrale vragen steken hier de kop op:

  •           Welke procedures hanteren steden en gemeenten ter ondersteuning  van middenveldorganisaties (financieel, logistiek en anders)? Hoe wordt de aanvraag en verantwoording hiervan gereglementeerd?
  •       Hoe ervaren beide actoren de administratieve belasting die hiermee gepaard gaat? Is die (overbodig) zwaar of net niet?
  •       Waar zitten goede voorbeelden en best practices?
  •       En hoe kunnen we, waar overlast duidelijk aanwezig is, verbeteringen teweeg brengen?

Aan de hand van een aantal enquêtes en een daaruit voortvloeiend steekproefonderzoek bij zowel steden en gemeenten als middenveldorganisaties willen we dit voorjaar op de bovenstaande vragen een diepgravend antwoord vinden, dit in samenwerking met VVSG.

Daarom nodigen we je als vrijetijdscoördinator binnen een gemeente/stadsbestuur of als medewerker binnen een vereniging, burgerinitiatief of buurtwerking van harte uit om jouw perspectief te geven op de administratieve belasting die jij ervaart in het verlenen/ontvangen van ondersteuning. Je mag uiteraard andere geïnteresseerde organisaties/besturen aansporen ook hun mening te geven.

Je kunt in alle rust aan de enquête werken: ze blijft opgeslagen tot je op “verzenden” klikt, zelfs als je het venster even sluit. De enquête blijft één maand beschikbaar, tot vrijdag 10 februari. Alvast bedankt voor het invullen!

Enquête voor middenveldorganisaties

Enquête voor lokale besturen