Politisering en diversiteit in het middenveld - CSI Flanders, 8 juni

politisering

Is het middenveld toe aan een herwaardering van haar politieke rol? Is diversiteit wel voldoende realiteit in het middenveld? Op 8 juni organiseert CSI Flanders een gespreksnamiddag over twee uitdagingen waar middenveldorganisaties mee worstelen én experimenteren.

Ten eerste de politieke rol van het middenveld. Deze wordt openlijk in vraag gesteld door sommige politici en burgers. Binnen het middenveld zelf gaan kritische stemmen op over de nood om die rol te herwaarderen of anders in te vullen. Ze pleiten voor een mondig middenveld dat op zoek moet naar nieuwe manieren om het publieke debat open te breken en mobiliseert rond een eigen maatschappijvisie. Zeker in een samenleving waar het debat al te vaak oppervlakkig gevoerd wordt of gekaapt wordt door kortetermijndenken en belangen.

Een tweede uitdaging is de omgang met groeiende etnisch-culturele diversiteit. Deze diversiteit is een realiteit in onze brede samenleving, maar is onvoldoende weerspiegeld in het Vlaamse middenveld. Moeten we dit gewoon wat tijd geven? Of toch actief een werking rond uitbouwen? Zo ja, hoe kan en moet zo een werking dan vorm krijgen? Hierrond leven uitgesproken –en vaak uiteenlopende – meningen en we vinden ook concrete praktijken terug bij middenveldorganisaties die dit een plaats proberen geven in hun werking.

Op 8 juni stelt het onderzoeksteam van de UA de bevindingen voor van gesprekken die ze hadden met een aantal kritische stemmen uit het Vlaamse middenveld rond deze thema’s. Daarna geeft CSI Flanders deze stemmen, meningen en praktijken een forum en gaan ze graag samen met u in gesprek.

Interesse? 

Pen dan donderdag 8 juni, van 13u30 tot 16u45 in je agenda. CSI Flanders verwelkomt u deze dag graag in de Beursschouwburg (Zilveren Zaal) in Brussel.

Deelnemen is gratis, maar graag inschrijven. Dit kan op de website van CSI Flanders.