Visienota over het vrijwilligersbeleid goedgekeurd

vrijwilligerDe Vlaamse Regering heeft de ambitie om met een gecoördineerd vrijwilligersbeleid vrijwilligers in Vlaanderen beter te ondersteunen. Zo wil ze hun statuut, bescherming en ondersteuning verbeteren en administratieve lasten en bureaucratische procedures beperken. De Verenigde Verenigingen is hier nauw bij betrokken.

Na het opstellen van een federale knelpuntennota keurde de Vlaamse Regering nu een visienota over het vrijwilligersbeleid goed. Bedoeling is dat deze visienota geoperationaliseerd wordt in een geactualiseerd actieplan. Hieronder kun je zowel de visienota als een achtergrondnota (incluis omgevings- en SWOT-analyse) lezen.

Visie voor het vrijwilligerswerk in Vlaanderen

Vrijwilligerswerk: cijfers, omgeving en SWOT-analyse