Investeringssubsidies voor culturele en jeugdinfrastructuur

vbvHet vernieuwde besluit over het verlenen van investeringssubsidies voor culturele en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang bevat drie sectorale prioriteiten voor de periode 2017-2021:

  1. het automatiseren van theatertrekken;
  2. toegankelijkheid van culturele infrastructuur; en
  3. het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur.

Voor de prioriteiten 'toegankelijkheid' en 'energiezuiniger maken' komt ook infrastructuur die door de jeugdsector wordt gebruikt in aanmerking voor subsidiëring. De uiterste indiendatum voor projectaanvragen ligt voor 2017 vast op 15 september 2017. Vanaf 2018 is dat 1 april.

Meer informatie over de nieuwe regelgeving - Subsidievoorwaarden - Formulieren