Infosessies nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

gatzBegin juli gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het nieuwe decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het nieuwe decreet wil de maatschappelijke rol van het sociaal-cultureel volwassenenwerk herbevestigen en waarderen.

Voor alle erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties én voor organisaties die eraan denken om een subsidie aan te vragen binnen het nieuwe decreet organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media in samenwerking met Socius twee infosessies.

Deelnemen kan in Gent op 10/11 of Mechelen op 18/12. Meer info en inschrijven via deze link.