17 oktober - Werelddag van Verzet tegen Armoede

verzetgroot1 op 8 mensen met een laag inkomen stelt gezondheidszorg uit om financiële redenen. Hoe lager op de sociale ladder, hoe lager je levensverwachting: iemand in armoede heeft minder gezonde levensjaren voor de boeg dan een middenklasser van dezelfde leeftijd. Veel mensen in armoede hebben (veel) vaker dan gemiddeld gezondheidsproblemen, ook op vlak van geestelijke gezondheid. Gezondheid is zeer bepalend voor het welzijn van iemand, maar net op dat punt gaapt de kloof tussen arm en rijk heel diep.

In aanloop naar 17 oktober voert het Netwerk tegen Armoede campagne met een aantal heel concrete voorstellen om de gezondheidskloof te dichten.

Meer weten over de campagne van Netwerk tegen Armoede en de lokale acties van de 59 verenigingen waar armen het woord nemen? Klik dan hier.