Integratiepact - Opvolgmomenten in november

integratiepact

Met het succesvolle startmoment van 23 juni is het Integratiepact (dat deel uitmaakt van het Vlaamse regeerakkoord en als doel heeft directe en indirecte discriminatie te bestrijden) officieel op de rails gezet.

Het Integratiepact wil werken als een opschaler en incubator van beloftevolle praktijken, die de toekomst van een veerkrachtige diverse samenleving een stapje dichterbij brengen. Het Integratiepact ziet zichzelf als 'oplossingsruimte' waarbinnen initiatieven en projecten hefbomen kunnen ontwikkelen die discriminatie tegengaan en wederzijds begrip bevorderen.

Met het startmoment achter de rug, start het Integratiepact volgende maand met opvolgmomenten waarbij de contouren van de oplossingsruimte verder verkend zullen worden, zodat initiatieven concreter gemaakt kunnen worden. Dit telkens met aandacht voor de processen, context, manieren van werken en mogelijkheden van de verschillende sectoren.

Heb je interesse om aan één van deze opvolgmomenten deel te nemen? Dan ben je hartelijk welkom op dinsdag 7 november, woensdag 8 november of zaterdag 18 november (zie hieronder waar welke bijeenkomst plaatsvindt).

Het Integratiepact kiest voor een innovatieve aanpak, en rekent daarom op een aanwezigheid voor een volledige dag. Er is plaats voorzien voor een 50-tal deelnemers per moment om het zo interactief mogelijk te houden.  Snel inschrijven is dus de boodschap!

Programma

  • 9u00 - 9u30           Onthaal
  • 9u30 - 10u30         Toelichting opzet en doelstelling van het opvolgmoment ‘Integratiepact’
  • 10u30 - 12u30       ‘Aan de slag’
  • 12u30 - 13u30       Lunch
  • 13u30 - 16u30       ‘Aan de slag’

Locaties

  • Op dinsdag 7 en zaterdag 18 november : Lamot , Congres-en Erfgoedcentrum, Van Beethovenstraat 8-10, Mechelen
  • Op woensdag 8 november : De Casino, Stationsstraat 104, Sint-Niklaas

Je kunt je hier inschrijven.

Heb je vragen bij de inschrijving of de inhoud van het opvolgmoment, contacteer het Integratiepact dan op nummer 0491-56.70.67 of per mail. 

Hierbij vind je de weergave van proces en het startmoment op 23 juni, alsook het beeldverslag en de getuigenissen: