Onbelast bijklussen? Verenigingen zijn bezorgd

vrijwilligers2Via een nieuw statuut zullen werknemers die minimum 4/5de werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden vanaf 1 januari 2018 van een fiscale en sociale vrijstelling tot 6.000 euro per jaar kunnen genieten voor bepaalde bijverdiensten. Per maand komt dit neer op 500 euro onbelast bijverdienen. Minister De Block lanceerde een lijst activiteiten die in aanmerking komen voor dit statuut, onder de noemer “occasionele dienstverlening aan particulieren of bijverdiensten via verenigingswerk”. Heel wat vrijwilligersorganisaties uitten ondertussen hun bezorgdheid over het voorstel.

Dit voorjaar organiseerde 'de Verenigde Verenigingen' een politiek debat over vrijwilligerswerk. Tijdens dit debat kwam ook de invoering van een ‘semi-agoraal statuut’ ter sprake, een wettelijk kader dat prestatievergoedingen mogelijk zou maken voor specifieke activiteiten waarvoor de vrijwilligersvergoeding te laag is. Het zou meteen ook bestaande praktijken van ‘geld onder tafel’ reguleren. Dit statuut werd vooral bepleit vanuit de sportsector en de sector van de amateurkunsten.

De federale regering werkte in het kader van het Zomerakkoord een regeling uit die aan deze vraag tegemoet wil komen, zijnde het nieuwe statuut dat onbelast bijverdienen mogelijk maakt. Anders dan bij het semi-agoraal statuut is het aantal activiteiten dat voor dergelijk statuut in aanmerking komt, heel uitgebreid. Heel wat organisaties zijn daarover bijzonder ongerust (zie de persberichten en artikels hieronder).

De Verenigde Verenigingen zal de komende dagen verder nagaan in hoeverre deze maatregel beantwoordt aan de oorspronkelijke bedoeling en wat de kansen en risico’s ervan zijn. Op basis daarvan zal contact opgenomen worden met de federale beleidsverantwoordelijken.

Zie ook "Onbelast bijklussen en 'verenigingswerk': vaarwel vrijwilligerswerk?" op onze website.