Studiedag "Solidariteit in superdiversiteit" - 8 december

superdiversiteitBrussel is al een stad van minderheden waar nauwelijks nog een culturele meerderheid heerst. Ondertussen vinden we elders in Vlaanderen steeds meer superdiverse buurten en wijken. Ook sociaal-cultureel werkers krijgen te maken met culturele verschillen. Dat daagt hen uit om vernieuwende sociaal-culturele praktijken te ontwikkelen.

Het boek ‘Solidariteit in superdiversiteit’ toont hoe solidariteit in superdiversiteit vorm krijgt en professioneel kan ondersteund worden op 20 concrete plaatsen. Plaatsen waar mensen van diverse afkomst elkaar tegenkomen.

De auteurs tonen dat de uitdaging verder reikt dan sociale cohesie. Daarvoor maken ze gebruik van kernconcepten uit hun interdisciplinair onderzoekswerk: spanningsveld tussen integratie en transformatie, verschillende bronnen van solidariteit, leerprocessen, burgerschapspraktijken en plaats. Tot slot reiken zij handvatten aan om solidariteit in een superdiverse samenleving te ontwikkelen en te versterken.

Auteurs aan het woord

Tijdens de studievoormiddag van vrijdag 8 december georganiseerd door Socius geven Nick Schuermans en Joke Vandenabeele, twee van de auteurs, een inkijk in de focus en opzet van het boek.

Aan de hand van voorbeelden uit meer dan 30 casestudies illustreren ze hun gedachtegang en maken ze die concreet. Ze zoomen in op een aantal cruciale inzichten over professioneel ondersteunen van solidariteit in superdiversiteit en gaan daar graag over in gesprek met een publiek van sociaal-cultureel werkers.

Praktisch

De studiedag vindt plaats op vrijdag 8 december 2017, van 9u30 tot 13u30 in de kantoren van Socius (Sainctelettesquare 19 – in Brussel).

Deelnemen kost 50 euro. Deelnemers kunnen het boek  ‘Solidariteit in superdiversiteit’ ter plekke met korting aanschaffen voor 20 euro.

Meer informatie, het volledige programma en het inschrijvingsformulier vind je via deze link.