Witboek "Open en wendbare overheid" heeft weinig ambitie

witboekwendbareoverheidNa de opmaak van een groenboek Bestuur eind 2015 (zie onze reactie toen) bracht de Vlaamse overheid deze zomer het witboek 'Open en wendbare overheid' uit. Dit witboek bestaat uit vijf pijlers en bijbehorende acties waarop de Vlaamse regering zowel op korte als lange termijn wil inzetten. (De acties moeten hierbij wel budget- en personeelsneutraal blijven.)

'de Verenigde Verenigingen' keek uit naar de komst van dit witboek, maar is wat teleurgesteld. Een aantal interessante ideeën uit het groenboek zijn niet weerhouden, en wat wel weerhouden werd, is in het witboek erg voorzichtig geformuleerd. Nu worden enkele voornemens wel verder opgenomen in een "implementatieplan" waarbij 'de Verenigde Verenigingen' verder hoopt betrokken te blijven.

De uitgebreide reactie van 'de Verenigde Verenigingen' op het witboek "Open en wendbare overheid"