Café Partagé #3 op 25 januari - Een eigen 'taal' voor het middenveld?

cafépartagélang


Datum // Donderdag 25 januari, 9u00 - 11u00

Locatie // De Markten Café - Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel


Café Partagé is een lerend netwerk voor middenveldorganisaties, met maandelijkse sessies van twee uur waarin telkens een ander thema aan bod komt. Het is geen lezing of vorming, maar een open gesprek waarbij de vragen, bedenkingen en suggesties van de deelnemers centraal staan. Het doel is vanuit gelijkwaardigheid te luisteren naar en leren van elkaar, maar er worden ook conclusies getrokken waaraan ‘de Verenigde Verenigingen’ poogt de gepaste opvolging te geven. Een externe moderator leidt het gesprek in goede banen.

Middenveldorganisaties hebben een onbetwiste maatschappelijke meerwaarde, daar zijn professionals en vrijwilligers in middenveldorganisaties vast van overtuigd. Maar de nood om die maatschappelijke meerwaarde te benoemen, neemt schijnbaar toe. De publieke en politieke roep naar duiding en verantwoording van dat belang en meerwaarde groeit.

En middenveldorganisaties doen dat ook. Ze verantwoorden zich te pletter bij hun subsidiegevers. Ze vertellen verhalen, meten hun impact, bieden facts & figures en zijn vaak hyperefficiënt. En toch lijken we niet te overtuigen. Of wordt er vooral naast elkaar gepraat, want hoe druk je een sociale meerwaarde best uit? Is die überhaupt wel uit te leggen? Middenveldorganisaties ervaren wel vaker dat ze daar geen 'taal' voor hebben - of toch geen taal die enige indruk maakt op de taal die politieke overheden veelal hanteren en die doorspekt is van een (enge) economische logica.

Gezien het maatschappelijke doel en de sociale meerwaarde de basis en bestaansredenen zijn van middenveldorganisaties, is het belangrijk een 'taal' te ontwikkelen om die te expliciteren. Een taal die niet per se haaks, maar ingepast of 'begrepen' kan worden door het heersende economische discours.

In onze derde Café Partagé willen we in gesprek gaan over hoe middenveldorganisaties daarnaar kijken en welke 'taal' zij hanteren.

Voelt jouw organisatie meer druk dan vroeger om haar belang, meerwaarde en impact te expliciteren? Voelt die toegenomen druk als een bedreiging voor het DNA van jouw organisatie? Of is het eerder een kans om een nieuw discours te ontwikkelen? Op welke manieren gaan jullie daarmee om en hanteren jullie een nieuwsoortige 'taal'? Is dit gewoon zoals het hoort, voelt het onwennig of zet het je hele organisatie op haar kop?

Klinken deze vragen herkenbaar? Kom dan op donderdag 25 januari naar Café Partagé. Tussen 9 en 11 uur verwelkomen we je graag in De Markten Café (Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel) voor een boeiend gesprek, met ontbijt en drankjes.

Deelname is gratis, maar inschrijven is nodig - de plaatsen zijn beperkt! Onderaan deze uitnodiging vind je de inschrijvingslink.

Voor wie?
Iedereen die professioneel of vrijwillig actief is in een middenveldorganisatie en in de praktijk op één of andere manier geconfronteerd wordt met de schijnbare nood aan een eigen 'taal' voor het middenveld. Voorkennis is niet vereist, wel luisterbereidheid en een constructieve, nieuwsgierige houding.

Wat mag ik verwachten en wat heb ik eraan?
Wil je kennismaken met mensen die in andere contexten hiermee worstelen? Zit je met specifieke vragen die je graag met anderen bespreekt? Zit je vast op dit thema en zoek je frisse ideeën, nieuwe inzichten of werkmethodes? Heb je zelf tips of suggesties vanuit je eigen ervaring? Of zoek je een plek voor (zelf)reflectie omdat daar binnen de eigen organisatie weinig tijd voor is? Dan is dit de plek voor jou.

Inschrijven voor de derde sessie van Café Partagé kun je hier!

Tot dan!