KBS - Nieuwe projectoproep "Buurten op den Buiten"

landelijkDe Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse landmaatschappij lanceren ook dit jaar een nieuwe oproep voor “Buurten op den Buiten”. Deze projectoproep richt zich op bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners. 

“Buurten op den Buiten” richt zich niet tot de stedelijke centra, maar wel tot meer landelijke gemeenten, deelgemeenten of gehuchten. Buurten of dorpen met een landelijk karakter die deel uitmaken van een stedelijk gebied, komen wel in aanmerking (bijvoorbeeld: Berendrecht (Antwerpen), Lissewege (Brugge), Vinkt (Deinze), …).

Voor wie?

Projecten kunnen worden ingediend door: 

  • Buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele vereniging of een informele groep (feitelijke verenigingen, burengroep, buurtcomité, …); 
  • Lokale organisaties of verenigingen (buurthuizen, jeugdhuizen, sociaal-culturele verenigingen, …) Hierbij is het cruciaal dat het om een activiteit gaat die niet beperkt blijft tot de leden, maar de actieve betrokkenheid van andere bewoners garandeert. 
  • Lokale besturen, OCMW ’s, zorginstellingen, … die in samenspraak met bewoners concrete dingen realiseren. Hierbij is het cruciaal dat bewoners reeds bij aanvang van het project actief betrokken worden.

Een kandidaatsdossier indienen kan tot en met 4 april 2018. De selectiecriteria en de indieningsprocedure vin je terug op de website van de KBS.