Vrijwilligers en administratie: wat kan volgens jou eenvoudiger?

vrijwilliger 1In het kader van het gecoördineerd vrijwilligersbeleid werken we samen met de Vlaamse overheid aan administratieve vereenvoudiging voor vrijwilligers en hun verenigingen. Al even is er bijvoorbeeld de denkpiste om een soort ‘digitaal verenigingsloket’ te bouwen waarbij vrijwilligers procedures bij verschillende overheden makkelijk digitaal kunnen afhandelen. ‘de Verenigde Verenigingen’ vindt alvast dat dit een grote meerwaarde kan hebben, zowel voor vrijwilligers, verenigingen als overheden. Vinden jullie vrijwilligers dat ook?

Ben je als vrijwilliger actief in een vereniging en merk je –qua administratie- zaken die eenvoudiger kunnen? Het departement Cultuur, Jeugd en Media peilt via een korte bevraging naar de behoeften en wensen van vrijwilligers. Vul ze hier in.