Slimgeregeld.be: een wegwijzer voor de (nieuwe) lokale besturen

Lokale besturen hanteren vaak verschillende subsidiereglementen, -criteria en verantwoordingsprocedures voor verschillende doelgroepen. Dat is vaak historisch gegroeid en altijd goed bedoeld, want het maakt ondersteuning op maat mogelijk.

Maar het is ook goed om deze reglementen en procedures geregeld onder de loep te leggen. Hebben ze nog het effect dat ze moeten hebben? Zijn de criteria voldoende aangepast aan een snel evoluerend lokaal middenveld? Zijn de procedures en de toegekende middelen in proportie? Kan er een digitaal luik gestart worden? Heel wat lokale middenveldorganisaties en –initiatieven – steevast gerund door vrijwilligers – kloppen met dit soort vragen aan bij hun lokaal bestuur. En evenveel lokale besturen zijn zoekende naar hoe ze dit kunnen aanpakken.

Op basis van bevragingen en diepte-interviews die we –ism VVSG – voerden met steden, gemeenten en verenigingen, bundelden we op slimgeregeld.be alle aanbevelingen in één concreet stappenplan. We vulden dit aan met do’s en don’ts van digitalisering en enkele goede voorbeelden van lokale erkennings- en subsidiereglementen.

Dus geen enkele reden meer om niet aan een hervorming of vereenvoudiging te beginnen! De installatie van de nieuwe lokale besturen kan een ideaal moment zijn om daar als lokale vereniging of ambtenaar een lans voor te breken.

Meer info: www.slimgeregeld.be