Studiedag “Burgers in beweging. En nu?”

UCLL-Civitaz trok op pad in het Vlaamse landschap en maakte een staalkaart van burgerinitiatieven in Vlaanderen. Op deze studiedag presenteren ze de resultaten van dit onderzoek. Ze interviewden 364 trekkers van burgerinitiatieven, wat een boeiende inkijk biedt in het ontstaan van de burgerinitiatieven en de thema’s waarop ze inzetten, hoe (democratisch) ze samengesteld zijn, hoe ze zichzelf intern organiseren en hoe ze samenwerken met overheid en het middenveld.

Er wordt specifiek stilgestaan bij de krachten én uitdagingen van burgerinitiatieven en hun relatie tot een aantal kwesties zoals mensenrechten, maatschappelijk belang. Een belangrijk resultaat uit het onderzoek is dat deze burgerinitiatieven vaak verweven zijn met de ‘klassieke’ civiele samenleving en overheid. Sociale professionals zijn ‘onzichtbaar’ aanwezig. Op de studiedag vertellen enkele van deze professionals over de manier waarop zij burgerinitiatieven versterken.

De studiedag vindt plaats op 5 november in de voormiddag in het OPEK in Leuven.

Alle info en inschrijven vindt u via deze link.