Spotlightpaper CSI Flanders - Wat is het middenveld?

middenveldfotoKunnen we tot een helder begrip van ‘middenveldorganisaties’ komen? Zowel het 'veld van middenveldorganisaties' als de perspectieven erop zijn complex en veranderen snel. Daardoor schiet een definitie snel te kort.

Het onderzoeksconsortium CSI Flanders ging met deze probleemstelling aan de slag. Het resultaat kun je lezen in onderstaande spotlightpaper, waarin enkele typologieën van middenveldorganisaties worden belicht en een werkdefinitie wordt geformuleerd die in het verdere onderzoeksproject zal worden gehanteerd. 

CSI Flanders // Wat is het middenveld? Een overzicht van typologieën en afbakening van werkdefinitie