Memorandum verkiezingen 2014

Als samenwerkingsverband van het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen houdt 'de Verenigde Verenigingen' al een ruime 10 jaar de vinger aan de pols van het middenveld en de samenleving waarbinnen het actief is. Ze luistert, leest, bevraagt, praat, leert, koppelt, inspireert en lobbyt waar zinvol of nodig. Vanuit die ervaring en de actuele tendensen stelt dit netwerk graag haar memorandum voor.

Zo werd begin 2013 duidelijk dat alle verenigingssectoren in essentie met gelijkaardige tendensen geconfronteerd werden. Elk op hun eigen manier, in hun eigen context en met eigen concrete voorbeelden. 'de Verenigde Verenigingen' wilde de vinger leggen op die tendensen, zien welke risico's en kansen ze inhouden voor het middenveld en er met het verenigingsleven samen aan werken. De 'Werktank Middenveld' was geboren. Na een grondige omgevingsanalyse werden de uitdagingen publiek voorgesteld op 26 augustus. Daarna volgde een tweedaagse waarbij leidinggevenden uit verenigingssectoren en experten de uitdagingen uiteen rafelden in struikelblokken, ambities en acties. Deze appeleren sterk aan de verantwoordelijken van het verenigingsleven zelf, maar ook aan de verantwoordelijken van de samenleving en de context waarbinnen het verenigingsleven opereert. Ook aan u dus. Aan het ene werken zonder ook aan het andere te sleutelen, is niet nuttig. We moeten samen, elk vanuit de eigen rol, aan de juiste knoppen draaien. Daarom voerden we intussen een aantal open gesprekken met beleidsverantwoordelijken in politieke partijen om na te gaan waar we samen kunnen en moeten werk van maken.

Het onderstaande is dan ook geen eenzijdige boodschappenlijst of eisenbundel, geen afvinkbaar memorandum waarop we u en anderen zullen afrekenen. Het zijn wél tendensen en contexten waarover het gezamenlijke verenigingsleven–vaak samen met u- bezorgd is en waaraan iets moet gedaan worden. Soms volstaan relatief kleine of 'organisatorische' ingrepen. Maar meestal dringt een andere (beleids)cultuur zich op alvorens een rist concrete maatregelen te bespreken. De aanloop naar nieuwe legislaturen lijkt ons daarom een geschikt moment om dit op tafel te leggen. De afgelopen maanden waren hierover al gedachtenwisselingen met zowel het verenigingsleven als met u en andere beleidsverantwoordelijken. Er volgen er nog. We willen u daarvoor, namens het verenigingsleven, alvast bedanken.

Het memorandum is te downloaden via volgende link.