Lentetop 24/04: journalistiek verslag voorzittersdebat

PARTIJVOORZITTERS DEBATTEREN OVER EFFICIËNTIE EN NUT MIDDENVELD

'Middenveld niet reduceren tot veredeld adviesorgaan'

Werkt het middenveld wel voldoende efficiënt wanneer het optreedt als dienstverlener of overlegorgaan? En nemen verenigingen hun verantwoordelijkheden op, zoals het hoort? De partijvoorzitters van CD&V, Groen, sp.a en Open VLD, en de ondervoorzitter van N-VA, geven hun mening.

'Ik ben de laatste jaren wat teleurgesteld in het middenveld', zegt Gwendolyn Rutten, de voorzitster van Open VLD, tijdens het debat op de top van 24 april. 'Het sociaal overleg heeft dikwijls gefaald. De verenigingen trokken het zeil naar zich toe, maar er gebeurde te weinig.'

Wouter Beke (CD&V) nuanceert: 'Bij het eenheidsstatuut is het toch tot een oplossing gekomen.' Beke wil vermijden dat het sociaal overleg zou worden gereduceerd tot een veredeld adviesorgaan. Wouter van Besien stelt het scherper. 'Als de rol van het middenveld zou worden afgebouwd, betekent dat een verarming van de democratie', zegt de voorzitter van Groen. Bruno Tobback (sp.a) herinnert er dan weer aan dat het middenveld ook zijn verantwoordelijkheid moet durven opnemen. 'Het is niet correct om wanneer iets niet werkt, de schuld automatisch naar de politiek door te schuiven.'

Vereniging als dienstverlener

Toch laat Tobback geen twijfel bestaan wanneer het gaat om de efficiëntie van het middenveld als dienstverlener. 'Kijk naar de zorgsector, waar de overheid een groot deel van dienstverlening uitbesteedt aan de mutualiteiten. In België gaat slechts 10,5 procent van het bruto nationaal product (BNP) naar de gezondheidszorg. Twee procent minder dan in Nederland, en toch is de zorg hier beter. Het systeem werkt dus wel degelijk.'

'Klopt, zegt Wouter Beke (CD&V). 'Ook het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering via de vakbonden, bewijst dat. Het is goedkoper dan dat het via de overheid zou lopen.' Ben Weyts (N-VA) moet nog worden overtuigd. 'Dat betekent niet dat we alternatieven niet eens moeten uitproberen', stelt hij. Streven naar een betere efficiëntie, vindt Weyts hoe dan ook van groot belang. 'Gezien onze grote belastingdruk en een slechte dienstverlening.'

Leefloners en vrijwilligerswerk

Iets wat volgens de ondervoorzitter van de N-VA alvast efficiënter kan, is het activeren van leefloners. 'Wij stellen voor om leefloontrekkers die niet voltijds met activering bezig zijn, na een tijd gemeenschapsdienst te laten uitvoeren. Op die manier worden die mensen betrokken bij het maatschappelijke leven', luidt de redenering. Rutten is het grotendeels met hem eens, hoewel ze de verplichting geen 'vrijwilligerswerk' wil noemen. 'Na drie jaar werkloosheid kunnen twee halve dagen gemeenschapswerk per week wel gunstig zijn voor de activering', aldus de voorzitster.

Wouter van Besien is het grondig oneens. 'Betuttelend en dwaas', noemt hij de maatregel. Tobback vult aan: 'Ik huiver bij het idee dat een leefloner niets zou doen. Werk zoeken, is een fulltime bezigheid. Met gemeenschapsdienst leidt je niemand naar de arbeidsmarkt.'

---

KORT: HOE KAN DE REGELDRUK OP VERENIGINGEN VOLGENS DE PARTIJEN OMLAAG?

Ben Weyst (N-VA)

'Breng de planlasten naar beneden'

Gwendolyn Rutten (OPEN VLD)

'Schaf administratieve verplichtingen, zoals het papieren jaarverslag, af'

Wouter Beke (CD&V)

'Controleer niet elk proces, maar kijk naar de behaalde doelstellingen'

Bruno Tobback (sp.a)

'Stel niet voor elk uitzonderling een apart regeltje op'

Wouter Van Besien (Groen)

'Versoepel de vrijstelling van BTW voor verenigingen'