New Deal lokale overheden 1 april: vervolg

Op 1 april organiseerden FARO, FOV, Forum van Amateurkunsten, BBL en ‘de Verenigde Verenigingen’ het trefmoment ‘New Deal’ in het BIP in Brussel.  

Met zo’n 110 deelnemers werd op zoek gegaan naar nieuwe invalshoeken voor de relatie ‘middenveld - lokale politiek – administratie’. Dit gebeurde d.m.v. een kritische blik vanuit het middenveld en uit het lokaal bestuursniveau, een pecha kucha met verdiepende ideeën en vernieuwende praktijken en een forum waarbij de deelnemers zelf in gesprek konden gaan met collega-organisaties en Vlaamse politici met wortels in het lokaal beleid.

Het is en blijft een zoektocht naar manieren om te komen tot een gedeelde en breed gedragen samenwerkingsstrategieën. De organisatoren informeren u via verschillende kanalen hoe ze daar verder gevolg zullen aan geven.

Intussen kan u al een blik werpen op deze site. De komende weken wordt de site verder aangevuld met verslagen en bijkomend documentatiemateriaal. We danken alle deelnemers voor hun inbreng!