PERSBERICHT 12 juni 2014: ‘de Verenigde Verenigingen' vraagt innovatieve maatregelen die de samenleving zuurstof geven.’

PERSBERICHT 12 juni 2014: ‘de Verenigde Verenigingen' vraagt innovatieve maatregelen die de samenleving zuurstof geven.’

“Niet alles kan vanuit een budgettaire logica worden opgelost.”

12 juni 2014. Vandaag werd ‘de Verenigde Verenigingen’ als spreekbuis van het maatschappelijk middenveld geconsulteerd door de Vlaamse formateurs. 'de Verenigde Verenigingen' is een netwerk van middenveldorganisaties gaande van 11.11.11., Bond Beter Leefmilieu tot het Netwerk tegen Armoede en de Vlaamse Jeugdraad. In hun ontmoeting drongen ze bij formateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Kris Peeters (CD&V) aan op innovatieve maatregelen  die het verenigingsleven en de samenleving zuurstof geven.

‘We voorstander van een efficiënte overheid die effectief beleid maakt. Maar we willen wel waarschuwen voor een overmatige nadruk op besparingen en te sterke focus op harde beleidsdomeinen. Ook investeren in het samenleven zelf, bij uitstek via het verenigingsleven en zachte sectoren, zal op termijn een hoog maatschappelijk rendement genereren. Wij begrijpen evenwel dat gelet op de huidige budgettaire situatie, dat vooral innovatieve en vertrouwenwekkende maatregelen moeten zijn.”, aldus Danny Jacobs, voorzitter van ‘de Verenigde Verenigingen’.  

‘de Verenigde Verenigingen’ beschouwt als slimme maatregelen beleidskeuzes die weinig kosten maar het verenigingsleven toch nieuwe zuurstof geven. Ze overstijgen de budgettaire logica, versterken de sociale cohesie en verhogen actief burgerschap. “Een goed voorbeeld van slimme maatregelen is het delen van onderwijsinfrastructuur met verenigingen, wijkcomités en andere lokale actoren. Door deze infrastructuur open te stellen, wordt deze maximaal benut, én vaart het verenigingsleven en gemeenschapsleven er wel bij. Ze passen ook geheel in de Brede School logica.”, zo stelt Jacobs.

Andere slimme maatregelen zijn deze die een aantal juridische en administratieve drempels verlagen. Deze maatregelen hoeven weinig te kosten en leveren toch veel op. Zo vraagt het verenigingsnetwerk aan de Vlaamse onderhandelaars om federaal te pleiten voor het verhogen van de BTW-plichtige drempel voor verenigingen van 15.000 euro tot 25.000 euro en het verhogen van de drempel voor overheidsopdrachten van 8.500 naar 25.000 euro.

Naast slimme maatregelen vraagt ‘de Verenigde Verenigingen’ dat de volgende Vlaamse regering verder werk maakt van een geïntegreerde beleidsvoering. Daarbij schuift de organisatie prioritair volgende brede en sector-overschrijdende kapstokken naar voren:

  1. Sociale innovatie als integraal onderdeel van het innovatiebeleid;

  2. Het verlagen van de participatiekloof, met focus op onderwijs en tewerkstelling;

  3. Focus op talenten, met bijzondere aandacht voor het aanpakken van de ongekwalificeerde uitstroom in het onderwijs;

  4. Kinderarmoede; en

  5. De stad.

‘de Verenigde Verenigingen’ roept tot slot de toekomstige Vlaamse regering op om het maatschappelijk middenveld als volwaardige en structurele partner te beschouwen in de uitrol van de zesde staatshervorming.

PERSCONTACT: Anton Schuurmans, 0499 35 51 75

---

'de Verenigde Verenigingen' is de spreekbuis van het middenveld en bestaat onder meer uit: 11.11.11, Vlaams ABVV, ACLVB, ACV, ACW, Bond Beter Leeefmilieu, Forum Etnisch-Culturele Minderheden, Federatie sociaal-cultureel werk (FOV), Forum voor Amateurkunsten, Gezinsbond, Christelijke Mutualiteit (LCM), Socialistische Mutualiteit (NVSM), Vlaamse Jeugdraad, Netwerk tegen Armoede, Vlaamse Sportfederatie en honderden andere organisaties.

www.deverenigdeverenigingen.be