Wet over vrijwilligerswerk voor vreemdelingen van kracht

Vluchtelingenwerk Vlaanderen kondigde half juni goed nieuws aan. Op 22 april 2014 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat vrijwilligerswerk mogelijk maakt voor alle nieuwkomers die legaal in België verblijven. De wet werd op 18 juni gepubliceerd in Het Belgisch Staatsblad en is vanaf nu van kracht gegaan. Deze wet maakt een einde aan de absurde situatie waarbinnen asielzoekers wel mochten werken met een arbeidskaart C maar niet als vrijwilliger.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is tevreden met deze nieuwe regeling. Asielzoekers en andere nieuwkomers hebben vaak niets om handen en wachten op een beslissing over hun verblijf. Ze krijgen via het wetsvoorstel de mogelijkheid tot een nuttige tijdsinvulling.

Voor details en bijkomende info over de nieuwe wet, verwijzen we u graag door naar de website van het Kruispunt Migratie-Integratie.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen betreurt het wel dat het recht op het vrijwilligerswerk niet werd toegekend aan alle vreemdelingen zoals bv. mensen zonder papieren. Ze vinden dat vrijwilligerswerk en het recht om zich belangeloos in te zetten in onze maatschappij een fundamenteel recht voor iedereen zou moeten zijn. Ook 'de Verenigde Verenigingen' spreekt in dat opzicht in haar memorandum van een basisrecht.

Bron: vluchtenlingenwerk Vlaanderen