KOLOS: over samenwerken tussen gemeente en verenigingen

Met het project KOLOS wil Vormingplus Kempen stimuleren dat gemeenten en verenigingen sterker samenwerken. Ze reiken daar onder meer via goede praktijkvoorbeelden, vijf kapstokken en een handboek concrete tips en suggesties voor aan.

Vlaanderen telt duizenden lokale organisaties waar een veelvoud aan mensen zich dagelijks in engageren. Zangkoren, theatergezelschappen, seniorenverenigingen, hobbyclubs, buurtwerkingen, sportverenigingen, sociaal-culturele organisaties, oudercomités, … de Vlaming zoekt duidelijk graag aansluiting met anderen in zijn vrije tijd.

Dat is goed nieuws voor de lokale overheden.

Verenigingen brengen leven in de brouwerij, zetten de gemeente op de kaart. Hun leden voelen zich sterker verbonden met elkaar en met hun omgeving. Theoretischer gesteld: hun burgerschap en gemeenschapsgevoel neemt toe. En als individu worden ze versterkt. Niets dan voordelen.

Maar beide partijen – gemeentelijke overheid en lokale organisaties – vinden elkaar niet altijd.

Dat is bijzonder jammer. Want als professionele krachten en vrijwilligers de handen in elkaar slaan, zijn er fantastische zaken mogelijk. Het geheel is veel meer dan de som van de delen.

Manklopend

De samenwerking tussen het verenigingsleven en de lokale overheid voldoet niet altijd aan de verwachtingen. Dat ondervond Vormingplus Kempen eerder al op colloquia en toen ze bij de gemeentelijke ‘culturele’ cellen haar oor te luisteren legde. Voor een positieve ontwikkeling van het sociaal-culturele leven op gemeentelijk niveau is een goede relatie tussen de lokale overheid en het verenigingsleven nochtans van cruciaal belang.

Digitaal handboek

Het project ‘Kolos’ speelt hier op in. Als start werd er in 2012 een traject uitgewerkt waarin 10 sleutelfiguren nadachten over de centrale vraag: “Aan welke voorwaarden voldoet een optimale relatie tussen de lokale overheid en het verenigingsleven?” De groep formuleerde aanbevelingen die in de hele Kempense regio – en ook daarbuiten – bruikbaar zijn.

In 2013 werden die aanbevelingen aangevuld met goede praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen en gebundeld in twee publicaties.

Zo ontwikkelde Vormingplus Kempen een digitaal handboek met 60 tips en trucs die we sprokkelden in Genk, Hasselt, Ingelmunster, Kortenaken, Kortenberg, Peer, Roeselare en Wevelgem. De vormingsinstelling hingen deze goede praktijken op aan vijf kapstokken: ‘goede verstandhouding’, ‘goede begeleiding’, ‘goede samenwerking tussen verenigingen’, ‘goede samenwerking rond activiteiten’ en ‘goede ondersteuning’.

Die praktijkvoorbeelden vind je op www.plankolos.be.