Verenigingsleven blijft somber over financiële plannen Vlaamse regering

"Donkere besparingswolken hangen op alle niveaus"

Het Vlaamse verenigingsnetwerk 'de Verenigde Verenigingen' is teleurgesteld dat de Vlaamse regering geen bijkomende details over het financiële plaatje heeft bekend gemaakt. De onrust is hierdoor niet weggenomen. Het verenigingsnetwerk is wel tevreden dat de Vlaamse regering vandaag in het Vlaams parlement overleg heeft aangekondigd met het verenigingsleven over haar budgettaire plannen en neemt graag die uitgestoken hand aan.

Deze ochtend publiceerde De Standaard een nieuw besparingscijfer. Volgens de krant zal de inspanning die verenigingen moeten leveren op Vlaams niveau gemiddeld zes procent op het werkingsaandeel van de subsidies bedragen. In de ad hoc commissie werd evenwel door de Vlaamse regering geen enkel cijfer bevestigd of ontkend.  Door het uitblijven van duidelijkheid over het algemeen financieel plaatje zal de onzekerheid nog even aanhouden. Het is niet ondenkbaar dat verenigingen investeringen uitstellen en nieuwe plannen on hold zetten. Wel is 'de Verenigde Verenigingen' verheugd over de aankondiging dat de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement in dialoog willen treden met het verenigingsleven. "We hopen via dialoog de regering nog op andere gedachten te brengen.", aldus Danny Jacobs, voorzitter van 'de Verenigde Verenigingen'.

'de Verenigde Verenigingen' stelt bovendien dat de mogelijke besparingen op het werkingsbudget niet de enige financiële dreiging is die boven de hoofden van verenigingen hangt. Donkere besparingswolken hangen op alle niveaus. Ook de besparingen en afslankingen bij de provincies en het integreren van sectorale middelen in het Gemeentefonds hebben voornamelijk betrekking op sectoren waar verenigingen sterk staan zoals sport, cultuur, jeugd en welzijn. Heel wat van die middelen dienen vandaag als directe of indirecte ondersteuning van verenigingen. Het blijft momenteel geheel onduidelijk of die ondersteunende middelen in de toekomst nog aan verenigingen zullen toekomen. "Ook hier dreigen de besparingen in de tientallen miljoenen euro's te lopen.", stelt Danny Jacobs.

'de Verenigde Verenigingen' gaat graag in op de uitgestoken hand en hoopt snel rond de tafel te kunnen zitten met de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement om de bezorgdheden van de verenigingen over te maken.

PERSCONTACT: Anton Schuurmans, 0499 35 51 75