Nieuw charter/actieplan met de Vlaamse Regering

Op 19 december 2014 keurde de (nieuwe) Vlaamse Regering het Charter met 'de Verenigde Verenigingen' en het bijbehorend gezamenlijk actieplan 2015 goed. Op die manier wordt een samenwerking tussen maatschappelijk middenveld en het verenigd verenigingsleven op een structurele manier verankerd. Ook de voorbije legislatuur werd er aan de hand van een charter en jaarlijkse gedeelde actieplannen samengewerkt aan thema's met een relevantie voor het brede middenveld.

Het nieuwe charter, dat voor de hele legislatuur geldt, werd opgemaakt op basis van aanknopingspunten in het regeerakkoord die een mogelijke win-win inhouden. Het omvat deze acht clusters:

  •  Samen het verenigingsleven promoten en de 'reconversie' ervan ondersteunen;
  • Een langdurig traject starten in functie van de uitwerking van 'slimme' maatregelen;
  • Samen vereenvoudigen voor wederzijdse efficiëntie en vertrouwen;
  • Vlaanderen en verenigingen in België/Europa;
  • Samen doelgericht vooruitgaan;
  • De relatie tussen de Vlaamse overheid, (boven)lokale overheden en (lokale) verenigingen;
  • Een integraal participatief beleid;
  • Vrijwilligerswerk.

Het eerste actieplan, voor 2015, omvat per cluster enkele concrete acties of trajecten. Het charter en actieplan wordt opgevolgd via een gemengd Overlegforum dat minimaal tweemaal per jaar samenkomt. 'de Verenigde Verenigingen' vaardigt een vaste delegatie van haar kernleden af. De regeringsdelegatie bestaat uit Minister-President Bourgeois en de vice-ministerspresidenten Crevits, Turtelboom en Homans.

Op 5 november 2014 werd een eerste Overlegforum georganiseerd. Daar werd ons voorstel van charter en actieplan besproken. Het werd op 19 december 2014 formeel goedgekeurd. Op 22 april 2015 was er een tweede bijeenkomst van het Overlegforum.

Download hier het charter 2014-2019
Download hier het actieplan 2015