TTIP-conferentie van het Belgische middenveld

De onderhandelingen voor het trans-Atlantische handelsverdrag tussen de EU en de VSA (TTIP) roept steeds meer vragen op bij de bevolking en het georganiseerde middenveld. Het akkoord kan een negatieve impact hebben voor België, op vlak van tewerkstelling, arbeidsomstandigheden, consumenten- en milieubescherming, gezondheidszorg en het functioneren van onze democratische instellingen.

Op 4 mei 2015 lanceert een brede coalitie van Belgische middenveldorganisaties een gemeenschappelijke oproep aan de Belgische regeringen over TTIP. De Belgische vakbonden, mutualiteiten, consumenten-, milieu- en Noord-Zuidorganisaties verenigen zich om zich te verzetten tegen de afbraak van de rechten en verworvenheden van de burgers en om de democratie te beschermen.

De coalitie zal de Belgische besluitvormers interpelleren over de standpunten die ze namens België zullen innemen in de Europese Unie, meer bepaald op de Raad van Ministers voor Handel van de EU van 7 mei.

Het volledige programma volgt binnenkort, maar reserveer alvast maandag 4 mei van 13 tot 17u30 in uw agenda (vanaf 12u kan u terecht voor een broodjeslunch).

Plaats van afspraak: The International Auditorium

Koning Albert II-laan, No. 5 / 2 te B-1210 Brussel (nabij Brussel-Noord en het Rogierplein)