1 oktober: symposium "Vertrouwen boven verantwoording"

Wat zijn de basisprincipes van ideale subsidie- en verantwoordingsprocedures? Hoe vinden we de balans tussen de autonomie van organisaties en het afleggen van rekenschap aan de overheid? Op 1 oktober 2015 presenteert 'de Verenigde Verenigingen' met ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting de resultaten van haar projectonderzoek hieromtrent en legt ze deze en andere vragen voor in een dialoog tussen overheid en verenigingen. Schrijf deze datum alvast in uw agenda! Verdere informatie volgt snel.