Symposium "Vertrouwen boven verantwoording": allen welkom!

De Vlaamse Regering wil verenigingen meer vertrouwen geven. Bent u ook benieuwd naar de vertaling daarvan in decreten, verantwoordings- en controleprocedures? Heeft uw vereniging ideeën of voorstellen hierover of hebt u, als medewerker binnen een administratie, hiermee te maken? Dan verwelkomt 'de Verenigde Verenigingen' u op 1 oktober graag op het symposium “Vertrouwen boven verantwoording”. Samen met u stellen we scherp op de lusten en (vooral) de lasten van de verantwoording die verenigingen aan de subsidieverstrekkende Vlaamse overheid moeten afleggen. Centraal staat de vraag hoe het beter kan. Het programma vindt u hieronder. 

Dat wie gesubsidieerd wordt verantwoording moet afleggen over wat hij of zij met die overheidsmiddelen doet, is niet meer dan logisch. Anders wordt het wanneer diezelfde verantwoording wordt aangegrepen als doorgedreven controle- en sturingsmechanismen en wanneer verenigingen gebukt gaan onder zware administratieve lasten in het rapporteren over hun realisaties. Wanneer dus niet vertrouwen, maar wantrouwen heerst tussen overheden en verenigingen.

Vertrouwen is cruciaal voor effectieve en efficiënte subsidie- en verantwoordingsprocedures. Maar wat zijn dan de basisprincipes van ideale subsidie- en verantwoordingsprocedures? Hoe kom je tot de optimale balans tussen de autonomie van organisaties en het afleggen van rekenschap? Met steun van de Koning Boudewijnstichting bracht 'de Verenigde Verenigingen' de geldende modellen en procedures in de verschillende verenigingssectoren in kaart. Zij ging daarbij op zoek naar goede en slechte voorbeelden en naar alternatieven voor een doorgeslagen managementsdenken. Minder kwantitatief, minder resultaatsgericht, minder star en bureaucratisch. Kortom: modellen die vertrouwen boven verantwoording stellen.

Op het gelijknamige symposium presenteren we de resultaten van dit onderzoek, maar is er ook ruimte voor dialoog tussen het verenigingsleven en de Vlaamse overheid. Want ook de Vlaamse overheid zoekt een weg om verenigingen meer vertrouwen te geven. Het belooft een boeiende dag te worden met veel discussie en nieuwe inzichten uit verschillende hoeken en sectoren.

Op het einde van de dag willen we u, als medewerker binnen een vereniging, of actief in een lokale, Vlaamse administratie of op een kabinet, concrete en praktijkgerichte aanbevelingen aanbieden, waarvan sommige onmiddellijk toepasbaar zijn en andere dan weer de fundamentele grondslag vormen voor een echte duurzame vertrouwensrelatie tussen verenigingen en de Vlaamse overheid.

Het symposium vindt plaats op donderdag 1 oktober van 9u30 tot 13u30 in de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel (Keizerslaan 2, vlak aan het Centraal Station). De studiedag is gratis, maar inschrijven is verplicht. Een netwerklunch is inbegrepen, alsook het onderzoeksrapport. Inschrijven kan via deze link.

Tot dan!

de Verenigde Verenigingen

 

 

Het volledige programma:

9u00:   Onthaal

9u30:   Verwelkoming door de voorzitter

9u40:   Het leven zoals het is (en zou kunnen zijn): de verantwoordingsambtenarij - een interpretatie door de Belgische Improvisatie Liga

9u50:   De verantwoordingszorgen van het Vlaamse verenigingsleven: vijf getuigenissen uit het veld

  • Dirk Verbist, directeur Federatie Sociaal-Cultureel Werk (FOV)

  • Wouter Elen (Villa Basta) wordt vervangen door Heleen Neirynck, medewerker Cel Kwaliteit bij de ngo-federatie

  • Katrien Spruyt, netwerkondersteuner Netwerk Tegen Armoede

  • Danny Jacobs, directeur Bond Beter Leefmilieu

  • Wouter Van Bellingen, directeur Minderhedenforum

10u45: Pauze

11u00: Actuele case: de hervorming van het erkennings- en subsidiëringsbesluit voor milieu- en natuurverenigingen – Jan Kielemoes, afdelingshoofd Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

11u15: Publieksdebatten over prangende verantwoordingsvraagstukken

  • “Impactgericht verantwoorden: hoe kan het en wat zijn de uitdagingen?”

De maatschappelijke impact van het verenigingsleven in kaart brengen is een vraagstuk dat steeds meer verenigingen en overheden bezighoudt en dat ook een serieuze invloed heeft en kan hebben op de af te leggen verantwoording. Onder welke voorwaarden kan dit? Wie bepaalt wat de (gewenste) impact is? Wie meet ze en op welk niveau? Op deze en andere vragen proberen Tomas De Groote (Sociale Innovatiefabriek), Dirk Verbist (FOV) en Gerda Van der Plas (afdelingshoofd Afdeling Sociaal-Cultureel Werk) samen met jullie eerste antwoorden en reflecties te geven.

  • “Stroomlijning van verantwoordingsprocedures en maatwerk waarborgen: een contradictio in terminis?”

Vereenvoudiging van subsidie- en verantwoordingsprocedures brengt algauw de vraag naar meer stroomlijning, het gebruik van formats en kwantitatieve instapdrempels en ‘targets’ met zich mee. Dit creëert frictie met het streven om grote en kleine verenigingen meer te 'vertrouwen' en vrijer te laten in hun werking. Waar bevindt het evenwicht zich? Hoe geüniformeerd moeten en kunnen subsidie- en verantwoordingsprocedures gereguleerd worden, zonder daarbij in te boeten op de flexibiliteit en het maatwerk van de verenigingen? Professor Bram Verschuere (UGent), expert in de relaties en dynamieken tussen overheid en non-profitsector, tast samen met u de grenzen en mogelijke evenwichten af.

12u05: Wat plant de Vlaamse overheid hieromtrent? – Martin Ruebens, secretaris-generaal, Departement Kanselarij en Bestuur

12u25: Slot en bedanking

12u30: Netwerklunch

13u30: Einde symposium