// netwerk en spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen

Open netwerk

‘de Verenigde Verenigingen’ opereert als open netwerk van en voor middenveldorganisaties. Haar werking is gefocust op alle verenigingen die burgers (fysiek of virtueel) verenigen op basis van vrijwillig engagement. Organisaties die een overheid of bedrijf vertegenwoordigen of organisaties die niet 'verenigen' (bv. stichtingen) behoren niet tot de doelgroep van ‘de Verenigde Verenigingen’.

Mét vrijwilligers werken aan zowel de sociale, democratische als politieke opdracht van het middenveld (hen samenbrengen / hen informeren en mondig maken / hun wensen en noden vertalen in beleidsaanbevelingen)
werken met respect voor de democratische basiswaarden en via hun werking deze waarden verdiepen en verspreiden.

Wenst u op de hoogte te blijven van nieuws uit het brede spectrum van het verenigingsleven (beleidsontwikkelingen; onderzoeksresultaten; projectoproepen; goede voorbeelden...), schrijf u dan hier in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Het logo van ‘de Verenigde Verenigingen’ kan u hier downloaden.

Om een beeld te geven van de breedte en veelzijdigheid van het verenigingsleven dat ‘de Verenigde Verenigingen’ omspant, geven we hier een (onvolledig) overzicht van verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Het gaat voornamelijk over federaties of koepelorganisaties en de daarbij aangesloten lidorganisaties.

Kerngroepleden

11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - www.11.be
ABVV  - Algemeen Belgisch Vakverbond - www.vlaamsabvv.be
ACLVB  - Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie - www.aclvb.be
ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond - www.acv-online.be
beweging.net - Netwerk van 11 christelijk geïnspireerde sociale organisaties - www.beweging.net
Bond Beter Leefmilieu vzw - www.bblv.be
Forum Etnisch-Culturele Minderheden - www.minderhedenforum.be
FOV - Federatie van Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk - www.fov.be
Forum voor Amateurkunsten - www.amateurkunsten.be
Gezinsbond - www.gezinsbond.be
Christelijke Mutualiteit - www.cm.be
Socialistische Mutualiteit - www.socmut.be
Vlaamse Jeugdraad - www.vlaamsejeugdraad.be
Netwerk Tegen Armoede - www.netwerktegenarmoede.be
Vlaamse Sportfederatie - www.vlaamsesportfederatie.be
 

Leden die lid zijn van bovenstaande koepels en federaties:

A.I.F / ABLLO / ABVV-Dienst Internationale Betrekkingen / Achilles vzw / ACLI-Vlaanderen / ACLVB / Actiecomité Bessemstraat / Actiecomité Milieubescherming Merelbeke / Actiegroep Sint-Baafskouter-Rozebroeken / Acv/Csc / Aktivia / Al-arm / ALR vzw / Amarant / Amnesty International / Animo Jong Links / APGA / Arbeid & Milieu / AIF - Associazioni Internazionali Federate / ATB De Natuurvrienden / ATD Vierde Wereld Vlaanderen / Atelier Cirkel Ateliers voor werknemersvorming Atol / BaNaKa vzw / Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer Belg. Com. Hulp Vluchtelingen / Belgische Alpenclub / Benegora Leefmilieu / Bevrijde Wereld / Beweging tegen geweld / Beweging van Mensen met laag Inkomen en Kinderen / Bij Ons - Chez Nous / Bond voor Lichamelijke Opvoeding / BZN - Bond zonder naam / Boreas / BorgerhouDt Van Mensen/ Brandpunt 23 / Broederlijk Delen / Brussels Platfom Armoede / BTTB – Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers / Çavaria vzw / Caritas International / CDF / Cdi Bwamanda / Centrum Kauwenberg / CCV - Centrum voor christelijk Vormingswerk / Centrum voor Beeldexpressie / CVN - Centrum voor Natuur- en Milieueducatie /Chirojeugd Vlaanderen / Christen Democraten voor Europa / Christenen voor het Socialisme / C.M.I. - Comité Missionerende Instituten / Codip vzw / Comite Jean-Pain / Comité Stad en Zee / Contempo/ Coprogram / Creatief Schrijven / / CREFI / Curieus / Damiaanactie / Dansliga Sportfederatie / Danspunt / Davidsfonds / De Bron / De brug Hasselt vzw / De Brug / De Buizerd / De Buurtwinkel / De Doorzetters / De Draaischijf / De Fakkel / De FitnessOrganisatie  / De Groene Beuk / De Gruune Steen / De Kar / De Keeting / De Lage Drempel / De Maakbare mens / De Milieuboot / De Papegay / De Raaklijn / De Rode Antraciet De Ruidenberg / De Schutting – Albatros / De Torenvalk / De Verrekijker / De Vrolijke Kring / De Wakkere Burger / De Zuidpoort / Dialoog / Dierenartsen zonder grenzen-Vsf Belgium / Djapo Nationaal / Dienst Buitenlandse Studenten en Stagiaires / Durme / Dynamo Limburg / Ecofonds / Ecolife  / Educatieve vereniging voor Ouderwerking in het Off. Onderwijs / El Ele-Hand in Hand-Yid fil Yi / Ethisch Vegetarisch Alternatief / FAAB / Fair Trade Original / FALOS / Federatie Dans en Sport / Federatie Marokkaanse Democratische Organisaties / FedOs – Federatie onafhankelijke Senioren / Federatie van Amateurs Motorcrossbonden van Vlaanderen /  Federatie van kinder, jeugd- en gezinsboerderijen / FMV – Federatie van Marokkaanse Verenigingen / Federatie van Vlaamse Simileskringen / Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen / FZO-VL - Federatie van zelforganisaties in Vlaanderen / Federatie Wereldvrouwen / Filippijnengroepen België / FMDO / FMV / Forum Gemotoriseerde Sporten Vlaanderen / FVV – Forum van Vlaamse Vrouwen / Forum Voor Vredesactie / FOS – Open Scouting / Fos - Socialistische Solidariteit / Friends of the Earth, afdeling Vlaanderen en Brussel / FROS Amateursportfederatie / FVK-Rodenbachfonds / Geneeskunde derde wereld / Gents Ecologisch Centrum / GMF – Gents MilieuFront / Get Basic / Gezinsbond / Gezinssportfederatie / GHANABA / Globelink / Green Belgium / Greenpeace Belgium / Grenzeloze Schelde /  Gresea / / Groen- en Natuurbeschermingscomité Destelbergen / Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland / Groenhart / Groenkomitee Hasselt / Groen!Plus / Groep Leefmilieu Klein-Brabant / GymnastiekFederatie Vlaanderen / Halewynstichting / Handboogliga / Handicum / Heempark Genk / Her en der / Het Vlaamse Kruis / Het Grote Plein / Horzel / Houtlandse Milieugroep / Houtlandse Milieuvereniging / Houvast / HVV - Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging / Ieder Voor Allen / Impuls / IMAVO – Instituut voor Maatschappijkritische actie, vorming en onderzoek / Intal / Integraal / Internationaal Comité / Interprovinciaal Sportraden Overleg / Inverde / JNM / Joetz / Jeugd Rode Kruis / Jong Cd&V / Jong Groen! / Jong N-VA vzw / Jong Spirit / Jong Vld / KAJ Nationaal / KAV / Kazou / Kba/Kadervorming Voor Afrikanen / KMS – Kerkwerk multicultureel Samenleven / KIF KIF / Kilowat?uur / KLJ Nationaal / KMDA / Koepel van Vlaamse Kringloopcentra / Koerdisch Instituut / Kolena / KOMIMO / Koninklijke Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs / Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga / Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond / Koninklijke Vereniging Natura-Limburg / Koninklijke Vereniging Natuur- en Stedeschoon / Koninklijke Vlaamse Voetbalbond / Koor & Stem / KR8 / Kringloopcentrum Teleshop / KSJ-KSA-VKSJ Landelijk Verbond / Kunstwerk(t) / KVG-Vorming / KVLV – Vrouwen met Vaart / KWB / Landelijke Gilden / Landelijke Rijverenigingen / Landelijke Vormingsdienst voor Zelfstandigen / Landelijke Zeilwagenfederatie LAF – Latijns Amerikaanse Federatie / La Verna / Leefmilieu Roeselare / Leefmilieu Tongeren / Leefmilieu Wetteren / Leefmilieugroep Mechelen-Zuid / Leren Ondernemen / LETS Vlaanderen / Levanto / LBV - Liberale Beweging voor Volksontwikkeling / Liberale Vrouwen / Liga voor Mensenrechten / Limburgs Landschap / Limburgse Milieukoepel / LINC vzw / LINX vzw / LVZ Vormingsdienst / MAMA Alice België vzw / Marien Ecologisch Centrum / MARKANT - Netwerk van Ondernemende Vrouwen / Masereelfonds / Memisa Belgie / MeMO / Mens & Beweging Sportpromotie Provincie Antwerpen / Miel Maya Honing / Milieucel V.V.H.V. / Milieufront Omer Wattez / Milieugroep de Mangelbeek / Milieu-Organisatie-Lennik / Milieuraad Heusden-Zolder / Milieuwerkgroep Tielrode - Ons Streven / Mobiel 21 / Mobiel / Mondo / Motief / Muziekmozaïek / Nationale Boomgaardenstichting / Natura Zoniën / Natuur & Milieu Lebbeke / Natuur en Landschap Meetjesland / Natuurhulpcentrum / Natuurpunt Antwerpen Noord / Natuurpunt Borgloon / Natuurpunt Educatie / Natuurpunt Gent / Natuurpunt Limburg / Natuurpunt Oost-Brabant / Natuurpunt Schijnvallei / Natuurpunt / Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever / NVSF – Natuurvriendensportfederatie / Natuurwerkgroep De Gavers / Natuurwerkgroep De Vlasbek / Nederlandstalig Kano Verbond / Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en Sport / Nederlandstalige Vrouwenraad / NEOS NBV – Netwerk Bewust Verbruiken / Netwerk Vlaanderen / Nationaal Comité voor onthaal van derdewereldstudenten / OKRA / OKRA-sport / Ons Gedacht / Oost West Centrum / Op Stap / Opbouwwerk Pajottenland / Opendoek / Open Huis / Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Oostende / Orbi-Pharma / Orchis / Oxfam-Solidariteit / Oxfam-Wereldwinkels / Paddenbroek / Palestina Solidariteit / Pasar / Passiefhuis-Platform / Pax Christi Vlaanderen / Phos / Pigment / Platform Allochtone Studenten / Platform van de Afrikaanse Gemeenschappen / Platform van Russisch sprekenden 'Solidariteit' / Plattelandsontwikkeling / Poppunt / PPO.be / Preventie Lichthinder / PRH – Persoonlijkheid en relaties / Protos / Psylos / Raldes / Recht op wonen Bonnevie / Recht-Op / Recreas – Recreatief Aangepast Sporten / Red De Voorkempen / Relatie studio / RVDAGE / Scouts en Gidsen Vlaanderen / SIVI / Sociale Dienst voor vreemdelingen / Socialisme Zonder Grenzen / Solidariteit Om Leven / Solidariteitsfonds / Soma / S-PLUS / Sporcrea / Sporta Federatie / Sportievak / Sportmuseum Vlaanderen / S-Sport Federatie / Steendorp Leefruimte / Sterrebeek 2000 / Steunfonds derdewereld / Steunpunt Levend Erfgoed / Stichting Marguerite Yourcenar / Stichting Ryckevelde / Stichting-Lodewijk De Raet / Strandwerkgroep België / Straten-Generaal / Studio Globo / 't AnTwoord / t' Hope / 't Kringske / 't Lampeke / 't Schoederkloptje / 't Uilekot / Taxistop / Tibetaans Instituut / Timotheus / Tievo / Toemeka / Trage Wegen / Trias / Turkse Unie Van België / Ucos / UPV – uitstraling Permanente Vorming / Unie der Turks Islamitische Culturele Verenigingen / UTV – Unie van Turkse Verenigingen / Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds / UNIZO-Vorming / Ûze Plekke / VAKA – Vereniging voor Vrede en Verdraagzaamheid Verbond van Vlaamse watersportverenigingen / Verbond Vos, Vlaamse Vredesvereniging / Verbruikersateljee / VFG – Vereniging Personen met een handicap / VBV – Vereniging voor Bos in Vlaanderen / VELT – Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren/ Via Libra / VOEM – Vereniging voor Ontwikkeling en emancipatie van Moslims / Vermeylenfonds / VIBE / VIBEG / VIC -Vlaams Internationaal Centrum / Vierde Wereldwerking Mol / Vierdewereldgroep "Mensen voor Mensen" / VIJFTACT / VIVA-Socialistische vrouwenvereniging / VL.O.S. / Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding / Vlaams Guatemala Comité / Vlaams Palestina Comité / Vlaams Rwandese Vereniging – Umubano / Vlaams Verbond van Paraclubs / Vlaamse actieve senioren / Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten / Vlaamse Atletiekliga / Vlaamse Badminton Liga / Vlaamse Baseball en Softball Liga / Vlaamse Basketballiga / Vlaamse Bergsport- en Speleologiefederatie / Vlaamse Boogsportfederatie Liggende Wip / Vlaamse Bridge Liga / Vlaamse Cluster van Luchtsporten / VCOV – Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen / Vlaamse Handbalvereniging / Vlaamse Jeugdraad / Vlaamse Judofederatie / Vlaamse Ju-Jitsu Federatie / Vlaamse Karate Federatie / Vlaamse Krachtbal en Recreatiesportliga / Vlaamse Liga Gehandicaptensport / Vlaamse Liga Paardensport / Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden / Vlaamse Minivoetbalfederatie / Vlaamse Organisatie voor Internationale Volksspelen / Vlaamse Reddingscentrale / Vlaamse Roeiliga / Vlaamse Rollerbond / Vlaamse Rugbybond / Vlaamse Schermbond / Vlaamse Schuttersconfederatie / Vlaamse Ski en Snowboard Federatie / Vlaamse Squashfederatie / Vlaamse Studentensportfederatie / Vlaamse Taekwondo Bond / Vlaamse Tafeltennisliga / Vlaamse Tennisvereniging / Vlaamse Traditionele Sporten / Vlaamse Triatlon - Duatlon Liga / Vlaamse Vechtsport Associatie/ Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden / Vlaamse Vereniging van Studenten / Vlaamse Vereniging voor Golf / VVB – Vlaamse Volksbeweging / Vlaamse Volleybalbond / Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie / Vlaamse Wandelfederatie / Vlaamse Wielrijdersbond / Vlaamse Wushu Federatie / Vlaamse Yachting Federatie / Vlaamse Zaalvoetbalbond / Vlaamse Zwemfederatie / Vlamo – Vlaamse Amateurmuziekorganisatie / Vluchtelingenwerk Vlaanderen / VMG vzw / VMPA / Voedselteams / Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum / Vogelbescherming Vlaanderen / Vogelopvangcentrum Bulskampveld / Vogelopvangcentrum Lierde / Vogelopvangcentrum Malderen / Vogelopvangcentrum Merelbeke / Vogelopvangcentrum Zele / Volens / Vorming en actie / Vormingplus Antwerpen / Vormingplus Archeduc – Halle-Vilvoorde / Vormingplus Brugge / Vormingplus Citizenne – Brussel / Vormingplus Gent-Eeklo / Vormingplus Kempen / Vormingplus Limburg / Vormingplus Midden en Zuid West Vlaanderen / Vormingplus Oost-Brabant / Vormingplus Oostende Westhoek / Vormingplus Mechelen / Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender Vormingplus Waas en Dender / VCOK – Vormingplus Opvoeding en Kinderopvang / Vormingsinstituut Rode Kruis Vlaanderen Vrede vzw / Vredeseilanden / Vrienden van het Huizeke / Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud / VTB-VAB VVN – Vereniging voor de Verenigde Naties / VALK – vzw Aktiegroep Leefmilieu Kempen / Wake-Up Kraainem / Warm hart – Houthalen / Wasda-Genk / Waterski Vlaanderen / Welzijnsschakel Puurs / Welzijnsschakel Sint-Niklaas / Welzijnsschakels Welzijnszorg Wereldmediatheek / Wereldsolidariteit / Werkgroep Ekologie Lummen / Werkgroep Gentbrugse Meersen / Werkgroep Isis / Werkgroep Mobiliteit Merelbeke / Werkgroep voor Milieu en Verkeer / Werknemerswelzijn / Wervel / West-Vlaamse Milieufederatie / Wieder / Wielerbond Vlaanderen / Wijkcentrum De Kring / Wijkcomité Haringrode / Wijkpartenariaat De Schakel / Willemsfonds WILOO / Wisper Wiza / WWF-Vlaanderen / Ywca-Mwasi / Z11 Zenne en Zoniën / Zicht op Cultuur Ziekenzorg CM Zij-Kant ZonneWinDT / Zorg-Saam Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel
 

Leden die geen lid zijn van een koepel of federatie:

Allegro / Codip vzw / Crejaksie / Doppahuis vzw / Fevlado vzw / Fietsersbond / Gaia / Gezin en Handicap / HSP Vlaanderen vzw / Sprankel vzw / GRIP – Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap / Humanistische Jongeren / Inclusie Vlaanderen vzw / Muzemix vzw / Seniorencentrum / Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling / Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw / VOK – Vrouwen Overleg Komitee /  Vlaamse Ouderenraad / Voetgangersbeweging